Primeri dobrih praks razvitih v okviru projekta

1. Pot k zaposlitvi

Namen mladinske pobude je pripraviti udeležence na prvi zaposlitveni razgovor. Namen je tudi udeležence vključiti v samo pripravo projekta od začetka do konca, kar jim bo omogočilo pridobitev kompetenc na področju projektnega menedžmenta, financ, organizacije dela, ipd.  

Cilj pobude je pripraviti mladino na prvi zaposlitveni intervju, izboljšati njihove družabne kompetence, jih seznaniti o predpripravi na intervju in jih izobraziti o dejanskem stanju trga dela.  

Partnerji -Nepridobitne, nevladne organizacije, mladinski centri iz različnih evropskih dežel.

Moštvo -David Blagojević, Rok Hribernik

2. Café: Na Off

Zamisel pobude je odpreti kavarno, ki ponuja kulturno in izobraževalno vsebino gluhim in slušno depriviligiranim osebam. Cilj je zaposliti slušno depriviligirane osebe, katere se na prostem trgu dela smatra kot osebe z manjšimi zaposlitvenimi možnostmi. Namen kavarne je povezati slišeče in slušno depriviligirane osebe in predstaviti znakovni jezik. Cilj je poskrbeti za reden dohodek za gluhe in slušno depriviligirane osebe, ki so trenutno brezposelne in so v skupini, ki imajo slabše zaposlitvene možnosti na trgu delovne sile.

Partnerji - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, neprofitne organizacije za ljudi z invalidnostmi.

Ekipa -Anja Kotnik

Rezultat -Odprta kavarna v Mariboru, kjer delajo slušno depriviligirane osebe

3. Lesene igrače

Zamisel se je porodila, ko sem sama izdelala igračo za svojega otroka. Deli za sestavo igrač se lahko zlahka pridobijo pri različnih tovarnah, kot proizvodni ostanki, ampak so popolnoma izvrstni za majhne igrače. Iz različnih delov in naravnih materialov lahko zgradimo večje igrače, ki so varne in ne vsebujejo nobenih nevarnih kemikalij. Sprva bi začeli izdelovati preproste igrače za majhne otroke in v nadaljevanju bi nadgradili linij z bolj kognitivnimi, družbenimi in didaktičnimi igračami za otroke vseh starosti.

Cilj – postati samostojen podjetnik

Partnerji – podjetja za lesno predelavo, izdelovalci igrač.

Ekipa - Iris Žunko

Rezultat – linija igrač narejena iz naravnih materialov 

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

MCC je postal nov mentorski kotiček

Pridružili smo se projektu Mentorski program - Uči se od najboljših in tako postali nova lok...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...