Primeri dobrih praks razvitih v okviru projekta

Karierni center: Ca–Hub

Namen pobude je usposobiti mlade profesionalce, ki bodo imeli primerne in zadostne kompetence, da bodo lahko zadostili potrebam njihovih skupnosti ter hkrati razvijali inovativne ideje, ki bodo naslovile družbeno-gospodarske potrebe lokalnih skupnosti.

Zamisel je odpreti karierno središče, ki bi ponujajo karierno usmeritev in vodenje, ki je osredotočeno na potrebe krajevnega trga dela. Vsebina, ki bo razvita pri kariernem središču, je namerjena predvsem tistim, ki so se odločili zapustiti šolanje.  Središče bo zaposlovalo mladino z različnimi tehničnimi in strokovnimi znanji, ki bodo pomembna pri vodenju in prenosu znanja na druge mladostnike, predvsem tiste iz socialno depriviligiranih skupin iz neformalnih okolij ter ruralnega območja Kenije.

Cilj - povečati kompetence mladih, predvsem z tistimi kompetencami po katerih je trenutno največje povpraševanje na trgu dela in jim s tem povečati možnosti za zaposlitev.

Partnerji – lokalne univerze ter tehnični inštituti, lokalno usmerjene organizacije, neprofitne organizacije.

Rezultat – vzpostavitev kariernega centra, ki bo naslovil potrebe mladih, postavitev spletne strani in mobilne aplikacije, ki go zagotavljala večji doseg vključene populacije.

Učinki – povečati zavedanje med mladimi o kariernih priložnostih na trgu dela. Zmanjšati število neaktivne mladine, ki je zapustila šolanje z aktivno vključitvijo v karierni center.

Ekipa - Mercy Mwende, Priscilla Kirumba, Kevin Khigan, Melisa Ondigo, Felix Mutula

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

MCC je postal nov mentorski kotiček

Pridružili smo se projektu Mentorski program - Uči se od najboljših in tako postali nova lok...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...