Bivanjska problematika celjskih študentov in »Bolonja« - korak k (ne)zaposljivosti mladih

Okrogla miza

OKROGLA MIZA: Bivanjska problematika celjskih študentov in »Bolonja« - korak k (ne)zaposljivosti mladih

Klub študentov občine Celje (KŠOC) in Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) organizirata v torek, 17. aprila ob 17. uri v dvorani Celjskega mladinskega centra okroglo mizo na temi bivanjska problematika celjskih študentov in problem zaposljivosti mladih diplomantov.

Iz leta v leto se veča število študentov, kar naj bi pomenilo tudi povečanje kapacitet študentskega bivanja in ureditev infrastrukture za primerno bivanje študentov. Cene stanovanj pri zasebnikih so previsoke, pravna zaščita študentov, ki bivajo pri zasebnikih je pomanjkljiva, število študentskih domov in število subvencij pa je prenizko. Kako torej uspešno rešiti bivanjsko problematiko študentov v Celju?
8 let mineva ko smo s spremembo Zakona o visokem šolstvu pričeli s prenovo študijskih programov v Sloveniji. Leta 2010 se je formalno prehod iz starega v bolonjski sistem zaključil in s tem končala implementacija »Bolonje«. Od takrat se tako v strokovni kot širši javnosti vedno bolj pojavljajo mnenja, da reforma ni prinesla željenih rezultatov na področju večje kvalitete študija, hkrati pa so se razgalile vse pomankljivosti in slabosti terciarnega izobraževanja. Cilj krajšanja študija, večje zaposljivosti in večjega stika z gospodarstvom ni bil izpolnjen. Prevelik poudarek na številnih obveznostih in sprotnem delu je prinesel študentom boj za izpolnjevanje pogojev in jih prikrajšal možnosti poglobljenega študija ter osvajanje kompetenc, ki so pomembne za iskanje primerne zaposlitve. Ponesrečen poskus pospeševanja stika z delodajalci je v povezavi s pretirano masifikacijo prinesel novo realnost – ustvarjanje nezaposljivih izobražencev. Kako lahko ta proces ustavimo? Kje so razlogi in rešitve, predvsem pa kdo nosi največjo odgovornost za spremembe – izobraževalne ustanove, delodajalci, študentje ali politika? Potrebujemo reformo bolonjske reforme?
Ker so mnenja o temah v strokovni javnosti precej deljena, sta se KŠOC in Zveza ŠKIS po opravljeni analizi trenutnega stanja odločila pripraviti okroglo mizo, kjer bomo skušali z različnimi strokovnjaki analizirati trenutni sistem ter ponuditi predloge sprememb v smeri doseganja želenih ciljev.

 Gostje okrogle mize o temi bivanjske problematike celjskih študentov:

  • Marija Lokovšek - Mestna občina Celje (Oddelek za družbene dejavnosti)
  • Tadej Jukić - študent (Dijaški dom Celje)
  • Katja Esih - Regijsko študijsko središče

Gostje okrogle mize o temi (ne)zaposljivost mladih diplomantov:

  • Suzana Košir – prodekanja za izobraževanje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije
  • Karmen Leskošek – direktorica Območne službe Celje (Zavod za zaposlovanje RS)
  • Rok Ramšak – predstavnik katedre Gospodarska logistika na Fakulteti za logistiko

V pričakovanju zanimive diskusije vabimo vse zainteresirane k udeležbi okrogle mize!

Bodimo aktivni državljani in izrazimo svoje mnenje in poglede!

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

Oddaj komentar

Ime:
E-pošta:
Komentar:
Pošlji komentar

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...