Predstavitev projekta

Celjski mladinski center je bil ponovno uspešen s prijavo na program ERASMUS+, in tako pričenjamo z novim mednarodnim projektom, ki bo trajal 18 mesecev. 

Cilji porjekta:

  • Pomagati podjetnikom izkoristiti ICT tehnologijo za njihovo online poslovanje v skladu z zahtevami digitalne vranosti;
  • Potencialnim mladim podjetnikom nuditi priložnosti, da obogatijo njihovo znanje o digitalni varnostni, okrepijo podjetniške in socialne kompetence, izkoristijo individualno mentorstvo na spletni platformi in izmenjajo dobre medvrstniške prakse.

Kako?

  • Z nudenjem praktičnih smernic;
  • z nudenjem individualnega mentorstva preko spletne platforme 

Ciljne skupine:

  • Potencialni mladi podjetniki – študentje;
  • Mladi podjetniki – že zaposleni podjetniki;
  • Mladinski delavci v partnerskih organizacijah

Partnerji:

                                            

With the support of the Erasmus+ 
Programme of the European Union

@ Hitro objavi: Twitter Facebook