EUROPE DIRECT SAVINJSKA

31.01.2020

Informacijska točka Evropske unije Europe Direct Savinjska

Evropska komisija je izbrala sedem informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji za obdobje 2018-2020. Od januarja 2018 v Sloveniji tako deluje nova mreža sedmih informacijskih točk Evropske unije Europe Direct, in sicer v Celju, Mariboru, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu, Ravnah na Koroškem in na Jesenicah.

Celjski mladinski center – Informacijska točka Evropske unije Europe Direct Savinjska smo bili tako že tretjič izbrani na razpisu Evropske komisije za novo programsko obdobje 2018-2020. Informacijske točke Evropske unije Europe Direct nudimo informacije o Evropski uniji na regionalni in lokalni ravni, naša naloga pa je tudi krepiti dialog z državljani o aktualnih evropskih temah.

Mreža Europe Direct je eno glavnih orodij Evropske komisije, s katerim poskuša delovanje institucij in politik EU čimbolj približati ljudem v njihovem okolju. V informacijskih točkah so na voljo informacije, publikacije ter drugo gradivo o delovanju, institucijah, politikah, programih in pobudah EU in še zlasti o njihovem vplivu na vsakdanje življenje. Kontakti informacijskih točk Evropske unije Europe Direct v Sloveniji so na voljo na spletni strani.

Naloga informacijskih točk je tudi spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva in prispevati k razvoju evropske javne sfere. Informacijske točke tako v sodelovanju s predstavništvi Evropske komisije v državah članicah spodbujamo razprave o evropskih tematikah z organizacijo konferenc, delavnic, predstavitev in drugih prireditev. Prav tako skrbimo za dobro obveščenost lokalnih zainteresiranih strani in medijev o evropskih tematikah.

Vabljeni k obisku naše informacijske točke Europe Direct Savinjska!

Video o delovanju Europe Direct točk.

Vsi imamo vprašanja o EU - video.

Kontakt:

Celjski mladinski center
javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport
Skrajšan naziv: Zavod CMLC
Mariborska cesta 2
SI 3000 CELJE

ID za DDV: SI93902662
Matična številka: 2024675
Transakcijski račun: 01211-6000000986

tel: + 386 40 570 289

Elektronska pošta: europe.direct@mc-celje.si in info@mc-celje.si

Uradne ure:
ponedeljek - petek: 8.00-20.00
sobota: ob projektnih aktivnostih
nedelja: ob projektnih aktivnosti

Vse aktualne EU informacije najdete TUKAJ.

Všečkajte nas na FACEBOOKU.

Poslušajte nas na RADIO 1. Posnetek najdete v prilogi.


Pomembne in koristne povezave:

EU Programi

PROGRAM ERASMUS + je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V novi program so vključene tudi akcije programa Jean Monnet kot samostojno nespremenjeno področje. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini. V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine. Več tukaj.

PROGRAM USTVARJALNA EVROPA. Evropski parlament je 19. novembra 2013 odobril nov program Evropske unije Ustvarjalna Evropa (2014–2020), ki bo omogočal podporo za evropsko kulturo, film, televizijo, glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino in druga s tem povezana področja. Več tukaj.

PROGRAM OBZORJA 2020 je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR. Več tukaj.

PROGRAM COSME. COSME je program EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednje velika podjetja (MSP) v programskem obdobju 2014-2020, z načrtovanim proračunom 2,3 milijarde €. Več tukaj.

PROGRAM EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Program Evropa za državljane je namenjen podpori dejavnosti in organizacij, ki spodbujajo aktivno evropsko državljanstvo, to je udeležbo državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Več na.

EU Inštitucije

Druge povezave

 

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...