Eurodesk izbral novega regionalnega partnerja v gorenjski regiji

30.01.2018

Eurodesk je izbral novega regionalnega partnerja v gorenjski regiji, in sicer je to Društvo Up iz Jesenic. Društvo UP Jesenice že 10 let izvaja informiranje mladih, zlasti priseljencev, ki se pri vključevanju v slovensko družbo soočajo z velikimi ovirami. 

Zaradi ključne vloge informiranja pri opolnomočenju mladih na Jesenicah in širše, je položaj mladih izboljšan, kakovosten in vsevključujoč. Aktivnosti, ki jih društvo Up že izvaja, so: 

  • svetovanje (individualno in skupinsko); 
  • usposabljanja (dvig zaposljivosti, funkcionalna znanja...); 
  • mreženje (z drugimi organizacijami, lokalnimi institucijami); 
  • prostovoljstvo;  
  • dostopnost informacij.   

Prepričani smo, da bo nov regionalni partner veliko dopšrinesel k nacionalni mreži, predvsem v luči projektov, s katerimi spodbujamo socialno vključevanje in povečevanje strpnosti v družbi. 

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...