Sklop seminarjev v okviru projekta GO& learNet

V mesecu maju razpisujemo cikel treh seminarjev v okviru projekta Go&learNet (www.goandlearnet.eu) s področja izobraževanja in vseživljenjskega učenja, varnosti igrišč in ravnanja z odpadki.
 

IZOBRAŽEVANJE, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Seminar na področju IZOBRAŽEVANJA, VSEŽIVLJENJSKA UČENJA bo potekal v sredo, 13. 5. 2015 v prostorih Ljudske univerze Celje:

Ob 15.00 uri: Izobraževanje odraslih in integracija v družbo: Na seminarju boste spoznali pomen vseživljenjskega učenja, izobraževanja odraslih in se seznanili z metodami dela, ki jih lahko vključite v vaše vsakdanje delo.

Ob 15.45 uri: Informiranje in poklicno svetovanje za brezposelne: Kako poteka Informiranje in poklicno svetovanje za brezposelne? Na seminarju boste spoznali možnosti izobraževanja in usposabljanja, predstavitev poklicev in zaposljivosti v določenem poklicu, zaposljivosti po regijah.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Prijave na seminar sprejemamo do torka, 12. 5. 2015 na email naslov: info.pentlja@mc-celje.si.

Število mest je omejeno. Dodatnih pogojev za udeležbo na seminarju ni.

 

VARNOST IGRIŠČ

Seminar na področju VARNOST IGRIŠČ bo potekal v petek, 15. 5. 2015 v prostorih Celjskega mladinskega centra:

Ob 10.00 uri:  Zagotavljanje varnosti igrišč: Kje je meja med koristnimi tveganji, ki morajo biti prisotna na igriščih ter na katera tveganja moramo biti pozorni? Zakaj smo do zdaj namenili tako malo pozornosti najbolj ranljivi ciljni skupini, kljub temu, da vse prepogosto zasledimo različne reke, kot npr.: »Na mladih svet stoji.« in »Otroci so naše največje bogastvo.« Kot odgovorni odrasli se začnimo torej tudi tako obnašati! Zato jim začnimo zagotavljati kreativen in varen igralni prostor, pa naj gre za formalno ali neformalno igro. Na vsa ta vprašanja boste prejeli odgovore na seminarju.

Ob 10.45: Od idejne zasnove do certificiranega in varnega igrišča: Kaj vse je potrebno, da bo igrišče pravilno zasnovano, da bodo izbrana pravilna igrala ter le-ta umeščena v izbrani prostor skladno z zahtevami evropskih standardov, bodo poslušalci pridobili osnovne informacije na kaj je potrebno polagati pozornost. Kaj, kako in zakaj? Udeleženci bodo pridobili informacije na delavnici modula, ki bo sestavljena preko predstavitve zahtev (teoretično) in ogled igrišča (praktično), kaj pomeni varnost na lokaciji.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Prijave na seminar sprejemamo do četrtka 14.5.2015 na email naslov: info.pentlja@mc-celje.si.

Število mest je omejeno. Dodatnih pogojev za udeležbo na seminarju ni.

 

RAVNANJE Z ODPADKI

Seminar na področju RAVNANJA Z ODPADKI se bo izvajal v sredo, 20.5.2015 v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki – RCERO, Bukovžlak 30, Teharje:

Ob 09.00 uri: Regionalni center za ravnanje z odpadki: Udeleženci seminarja bodo spoznali delovanje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki in sodobne tehnologije ravnanja z odpadki v objektih z ogledom obdelave odpadkov v MBO, kompostarne, sortirnice, odlagališča in plinske elektrarne. Dodatno bo predstavljen segment čiščenja izcednih voda (predstavitev in ogled) in sicer čistilne naprave z reverzno osmozo in rastlinske čistilne naprave, zahteve okoljske zakonodaje in spremljanje vplivov na okolje – monitoring ter kako poteka toplotna obdelava odpadkov – sežig v toplarni.

Ob 12.30 uri: Predstavitev delovanja podjetja Simbio: V okviru seminarja se bo predstavilo javno podjetje Simbio, organiziranost, politika in cilji kakovosti podjetja. Udeleženci bodo lahko spoznali kako poteka izvajanje dejavnosti in sicer zbiranje in odvoz odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov (zahteve in zakonodaje, ekološki otoki in zbirni centri), kontejnerski odvoz odpadkov in fekalij, čiščenje javnih površin in urejanje okolja. Predstavil se bo način komuniciranja z javnostmi (mediji), kako osveščajo javnost, kako poteka notranje komuniciranje in pretok informacij v podjetju in kako določijo kazalnike uspešnosti podjetja. V prvem modulu bodo udeleženci spoznali tudi natančneje kako poteka zbiranje in odvoz odpadkov, terensko delo, delo s strankami, obseg del, ogledali si bodo avto strojni park ter natančneje spoznali sledilne naprave na vozilih.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Prijave na seminar sprejemamo do ponedeljka, 18.5.2015 na email naslov: info.pentlja@mc-celje.si.

Število mest je omejenih. Dodatnih pogojev za udeležbo na seminarju ni.

 

IZOBRAŽEVANJE, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Seminar na področju IZOBRAŽEVANJA, VSEŽIVLJENJSKA UČENJA bo potekal v sredo, 27. 5. 2015 v prostorih Ljudske univerze Celje:

Ob 15.00 uri: Izobraževanje odraslih in integracija v družbo: Na seminarju boste spoznali pomen vseživljenjskega učenja, izobraževanja odraslih in se seznanili z metodami dela, ki jih lahko vključite v vaše vsakdanje delo.

Ob 15.45 uri: Informiranje in poklicno svetovanje za brezposelne: Kako poteka Informiranje in poklicno svetovanje za brezposelne? Na seminarju boste spoznali možnosti izobraževanja in usposabljanja, predstavitev poklicev in zaposljivosti v določenem poklicu, zaposljivosti po regijah.

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Prijave na seminar sprejemamo do torka, 25 5. 2015 na email naslov: info.pentlja@mc-celje.si.

Število mest je omejeno. Dodatnih pogojev za udeležbo na seminarju ni.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

MCC je postal nov mentorski kotiček

Pridružili smo se projektu Mentorski program - Uči se od najboljših in tako postali nova lok...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...