Izvedba druge fokusne skupine

15. junija 2017 smo izvedli drugo fokusno skupino v okviru projekta MYNNOVA.

Namen izvedbe je bil pridobiti mnenje o Euromentor-jevem kompetenčnem okvirju za mentorstvo na področju socialnega podjetništva in inovatorstva. Okvir opisuje področje znjanja, kompetenc in veščin, ki naj bi jih mentorji v okviru platforme MYNNOVA posedovali. Kompetenčni okvir prav takojasno opredeljuje rezultate, ki naj bi jih mladi podjetniki pridobili preko mentorstva na platformi. 
 

Fokusna skupina je zajemalka 14 sodelujočih različnih starostni, stopnje izobrazbe, delovnih izkušenj ter zaposlitvenega statusa. Pridobljene informacje in iz njih izhajajoča analiza nam bodo služile kot izhodišče za izboljšanje platforme. 

 

@ Hitro objavi: Twitter Facebook