Izvedba tretje fokusne skupine

Pri projektu MYNNOVA smo izvedli tretjo fokusno skupino, kjer so udeleženci ocenjevali primernost platforme. Katere karakteristike so jim všeč, kaj bi spremenili, katere informacije pogrešajo, ipd. Njihove povratne informacije nam bodo izredno pomagale pri izboljševanju platforme, ki jo bomo uradno predstavili v decembru.
#Euromentor Community

@ Hitro objavi: Twitter Facebook