Kaj počnemo

Ena osnovnih in poglavitnih nalog mladinskega centra je nudenje pomoči in podpornih aktivnosti mladim za uresničitev njihovih lastnih idej.

Center mladim omogoča:
- organizacijsko pomoč pri izvedbi njihovih projektov;
- finančno pomoč pri izvedbi njihovih projektov;
- tehnično in infrastrukturno pomoč pri izvedbi projektov;
- kadrovsko pomoč in svetovanje pri izvedbi projektov in
- pomoč pri vključevanju v domače in mednarodne projekte.

Izvajamo redne letne razpise za mladinske projekte, na katere se lahko prijavite posamezniki, mladinske organizacije in neformalne skupine mladih. Z njimi skušamo vzpodbuditi aktivno participacijo mladih, ki je v tem primeru neposredno tudi finančno podprta. Mladi so poleg te podpore deležni tudi informacijske in svetovalne podpore pri oblikovanju in izvedbi samega razpisa.

S postavitvijo spletne strani in njene infrastrukture je omogočeno lažje programsko in koordinativno delovanje. Preko nje poteka obveščanje o dogodkih, celovita predstavitev dejavnosti in proces informiranja. Z rednim ažuriranjem in oblikovanjem spletne strani omogočamo prvi stik s potencialnimi uporabniki mladinskega centra in nenazadnje tudi povečanje stroškovne učinkovitosti pri delovanju spletne strani in potrebnem informiranju.

Več o naših rednih aktivnostih in področjih, ki jih pokrivamo - neformalno izobraževanje,informiranje in svetovanje, sociala, otroški programi, mednarodno sodelovanje, kultura... si lahko preberete tukaj.

Vizija in poslanstvo

VIZIJA
Postati organizacija, ki se bo uspešno odzivala na potrebe mladih v prihodnosti ter sooblikovala prostor druženja, zabave, ustvarjanja in pridobivanja novih znanj.

POSLANSTVO
Ustvarjati okolje, kjer mladi na ustvarjalen in zabaven način pridobivajo kompetence za vključevanje v družbo in samostojno življenje.

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

Festival prostovoljstva 2019

Festival prostovoljstva v atriju MCC!  ...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...