Fundacija Leona Štuklja razpisuje štipendije

18.11.2015

Rok prijave: 20. 11. 2015

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev:

  • dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije,
  • dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

     

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

Kandidati so dolžni predložiti:

  • pisno prošnjo s kratkim življenjepisom,
  • dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu,
  • fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci in
  • dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.
     

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do 01.12.2014 obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo vlog je petek, 20. 11. 2015. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni do 1. 12. 2015.

Vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
(prof. dr. Borut Holcman)

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...