Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi

04.03.2015

Javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Vrednost kulturne žepnine je določena v višini 1.500,00 EUR bruto. Ministrstvo bo na podlagi tega javnega poziva kulturne žepnine sofinanciralo v okvirnem predvidenem znesku 99.000,00 EUR (predvidoma 66 kulturnih žepnin). Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, na katerih delujejo samozaposleni v kulturi.

Kulturna žepnina je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu.

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2015.

Več informacij tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...