Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam

09.11.2015

Družba Nepremičnine Celje d. o. o., je v petek, 6. 11. 2015, na svoji spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam.

Družba z zadevnim javnim razpisom prvič preizkuša uspešnost tovrstnih ukrepov na področju stanovanjske politike. Dejstvo je, da nakup stanovanja za mlade predstavlja neizmerno breme, zato družba mladim ponuja varen in predvsem dolgoročen najem obnovljenih stanovanj. V primeru uspešne izvedbe ukrepa, bo družba Nepremičnine Celje d. o. o., še naprej zagotavljala namenska stanovanja za mlade in s tem zasledovala uresničevanje strategij Mestne občine Celje, ki vključujejo mlade kot pomembno prednostno skupino.    

Družba na razpisu ponuja 10 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 5 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj, vse pa so od 20 do 25 odstotkov nižje od trenutnih tržnih najemnin. Pri tem bo družba prevzela tudi vse stroške notarskih storitev, upravljanja, zavarovanja, investicijskega vzdrževanja stanovanj in skupnih prostorov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj. Razpis določa tudi ocenjevalne kriterije, na podlagi katerih bodo prosilcem prednostno podeljena stanovanja. Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi in mlade družine, ki bivajo pri starših oziroma sorodnikih in so občani Mestne občine Celje. Upoštevali pa bomo tudi njihovo izobrazbo, vrsto dohodka, podjetnost, aktivno državljanstvo in kraj zaposlitve. Izpostavljamo tudi dejstvo, da razpis ni namenjen samo prebivalcem Celja, ampak vsem, ki izpolnjujejo osnovne pogoje razpisa.

Prosilci lahko vlogo oddajo do 27. 11. 2015 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije in vloga je na voljo na spletni strani www.nepremicnine-celje.si/novice/ in v prostorih družbe v času uradnih ur.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...