Javni razpis za izbor kulturnih programov za delovanje mreže multimedijskih centrov za leto 2015

04.03.2015

V razpisu so zneski za upravičene dejavnosti omejeni na najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja do višine 10.000 EUR. Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov programa, stroški IKT opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti programa.

Sredstva so namenjena programom posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne kulture ter delovanju regijskih kulturnih središč. Prav tako so namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju regijskih kulturnih portalov ter zagotavljanju oskrbe s kulturnimi informacijami za posamezno regijo oziroma sodelovanju z zavodi, društvi, organizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni regiji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma javni zavodi s področja kulture v Sloveniji.

Rok prijave je 30. 3. 2015.

Več informacij o razpisu tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...