Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov v Občini Trebnje

16.06.2015

Vrednost razpisa 10.000 EUR
Datum objave na razpisi.info 14.06.2015
Rok prijave 13.07.2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2015.

Sofinancirajo se sledeče vsebine:

- mladinski programi (dejavnost) 

- kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto 

- vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.)
- mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca)

- posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.),
- stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov 

- neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela)

Upravičeni prijavitelji Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini. Prijavitelji morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oz. morajo biti njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Več o razpisu tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...