Noč/dan raziskovalcev 2017

29.09.2017

Noč/dan raziskovalcev je dogodek, ki se odvija na pobudo Evropske Komisije vsak zadnji petek v mesecu septembru v številnih evropskih državah od leta 2005 dalje. Dan raziskovalcev ponuja možnost vpogleda v raziskovalni del delovanja višješolskih in visokošolskih zavodov, v lokalne raziskovalne inštitute, ki so redko odprti za javnost, sodelovanje v eksperimentih ter možnost uporabe najnovejših tehnologij in instrumentov pod vodstvom raziskovalcev.

V Regijskem študijskem središču, kot organizatorju dogodka, se zavedamo pomena privlačnosti naše regije za odlične raziskovalce ter pomena raziskovalnega dela za razvoj gospodarstva in družbe kot celote. Že od leta 2012 dalje se dnevu namenjenemu raziskovanju priključujejo tudi visokošolski zavodi in višje strokovne šole ter raziskovalni zavodi v regiji in odpirajo svoja vrata vsem tistim, ki jih zanima vpogled v raziskovalno in inovativno delo!

Dan raziskovalcev 2017 bomo zaokrožili s posvetom »Celje – mesto mladinskega raziskovanja«, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Osnovno šolo Hudinja, komisijo Mladi za Celje, Mestno občino Celje in Osrednjo knjižnico Celje.

O REGIJSKEM ŠTUDIJSKEM SREDIŠČU:
Regijsko študijsko središče s sedežem v Celju je javni zavod pristojen za razvoj terciarnega, t.j. višje in visokošolskega izobraževanja v Savinjski regiji. Zavod je ustanovilo 24 regijskih občin ter gospodarske in obrtne zbornice regije. Regija se je v zadnjih nekaj letih razvila v manjše, a pomembno središče terciarnega izobraževanja, z raznoliko ponudbo na številnih študijskih in raziskovalnih področjih, ob prizadevanjih prilagajati se potrebam in razvojnim usmeritvam gospodarstva in družbe, tako na regionalni kot nacionalni ravni.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook