Projekt posodobitve vodovodnega sistema

13.03.2015

Projekt posodobitve vodovodnega sistema

V sklopu Javnega sklada republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije sta se Fakulteta za logistiko in Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru povezali z javnim podjetjem Mariborski vodovod, d.d. pri projektu Način uvedbe pametnih števcev za odčitavanje dejanske porabe pitne vode.

Klasične vodovodne števce se po zakonu odčitava enkrat letno, z zamenjavo teh s pametnimi števci pa bo odčitavanje potekalo digitalno na daljavo vsak mesec. Mesečno odčitavanje pomeni točnejše podatke o porabi in s tem določanje ter obračunavanje dejanske porabe pitne vode. Poleg tega imajo moderni novi števci novejšo tehnologijo, katera ima možnost zaznave napak na daljavo vse od puščanja cevi, pomanjkanja pritiska tja do boljših filtrov za čisto vodo.

Študentje bodo v sodelovanju s profesorji in strokovnjaki v podjetju v prihajajočih petih mesecih poskušali optimizirati postopke menjave števcev ter optimizirati sam proces odčitave digitalnih števcev. Celoten postopek menjave števcev mariborskega vodovodnega omrežja pa naj bi bil zaključen v obdobju treh do štirih let. Z optimizacijo in modernizacijo celotnega postopka bo podjetje doseglo cilj zmanjšanja stroškov, študenti pa bodo s tem pridobili pomembna praktična znanja in kompetence, ki jim bodo pomagale pri nadaljnjem študiju in zaposlitvi.

Kontaktne osebe:
• izr. prof. dr. Borut Jereb
• izr. prof. dr Tone Lerher
• g. Bojan Erker
• koordinator projekta Darja Kukovič

Sodelujoči študentje:
Rok Štancer, Jure Gracej, Tadej Gračner, Luka Krušič, David Kozel, Jošt Car, Nina Vugrinec, Simon Gomboc,  Aljaž Čakš, Alen Vuk

www.mb-vodovod.si

MCC v projektu sodeluje kot partner pri nudenju mentorstva študentom pri promociji projekta. Tako se bodo študenti redno srečevali z mentorico Sonjo Majcen, kjer bodo pripravljali vsebine za promocijo in izvedli aktivnosti za promocijo projekta.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

 

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...