Razpis volitev za nadomestnega člana Sveta Vlade RS za mladino

04.03.2015

V skladu s prejetim dopisom št. 6003-64/2012/197 s strani Urada RS za mladino in s 1. členom Pravilnika o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svetu Vlade RS za mladino je razpisan kandidacijski postopek za nadomestnega člana Sveta vlade RS za mladino, in sicer za: 1 predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

Merodajne organizacije lahko kandidirajo izključno svoje članice oz. člane, ki so na dan izdaje razpisa stari med 15 in 29 let. Od kandidatov se pričakuje širše poznavanje mladinske politike, večletne izkušnje na področju mladinskega dela in poznavanje socialne problematike mladih. Pričakovane obveznosti članov Sveta so predvidoma šest sej letno ter pripravljalni sestanki pred sejami.

Kandidature morajo vsebovati:

- življenjepis v Europass obliki
- motivacijsko pismo kandidata (m/ž)
- podporno pismo organizacije predlagateljice

Upoštevane bodo le popolno opremljene kandidature, oddane do torka, 17. 3. 2015 do 24.00 ure s priporočeno pošto, naslovljeno na Mladinski svet Slovenije, Dunajska cesta 5, SI-1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Svet vlade RS za mladino«. Vsaka organizacija lahko predlaga največ eno kandidatko oz. kandidata.

Več informacij o razpisu tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...