Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016

06.07.2015

Rok prijave: 4. 9. oz. 7. 10. 2015

Javni slad RS za razvoj kadrov in štipendije je 30. 6. 2015 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016.

Pogoji:

izpolnjevanja splošnih pogojev,
izjemni dosežek,
ustrezen šolski ali študijski uspeh (zlata matura v Republiki Sloveniji, uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali ustrezna povprečna ocena).

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – novi«.

Rok za oddajo vlog je za dijake 4. 9. 2015 in za študente 7. 10. 2015.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...