Razpis za dodelitev redne denarne pomoči študentom v stiski 2015

06.01.2016

Rok prijave: 5. 2. 2016

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Z redno denarno pomočjo želijo reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Predmet razpisa jedodeljevanje redne denarne pomoči študentom v socialni stiski v skupni višini 49.500 €. Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v vrednosti 300,00 €.

Denarna pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo enega od splošnih pogojev:

- imajo status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (glej seznam članic v prilogi) in niso v rednem delovnem razmerju;
ali
- so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (»pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem razmerju.

Denarna pomoč se lahko dodeli tudi študentu ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še oba naslednja pogoja:

- ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče;
- ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj od 1. 7. 2015 dalje.

Pomoč se ne more dodeliti osebi, ki je v letu 2015 že prejela dve izredni denarni pomoči, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena.

Rok za prijavo na razpis je 5. februar 2016.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij najdete v razpisu in vlogi za prijavo na razpis.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...