Razpis za izbiro mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov

22.04.2015

Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni, vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja (procesa) nove »Razvojne agende po letu 2015«, Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za izbor mladinskega delegata pri Organizaciji Združenih narodov. Z institutom mladinskega delegata želijo mladim omogočiti, da prispevajo svoje poglede v razpravah, ki pokrivajo področje mladih na mednarodni ravni.

Izbrani kandidat bo v času enoletnega mandata skrbel za promocijo instituta mladinskega delegata v Sloveniji ter agende OZN s področja mladih, se udeležil rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku ter skrbel za prenos pridobljenega znanja in izkušenj v času enoletnega mandata na naslednika.

Funkcija mladinskega delegata je prostovoljna, v času njegovega mandata pa bodo kriti vsi stroški nastanitve, prevoza in prehrane po predhodnem dogovoru in odobritvi stroškov s strani MSS-ja. Mandat traja do imenovanja naslednjega mladinskega delegata, vendar ne dlje kot do 15. 9. 2016.

Pogoji za sodelovanje:

starost od 18 do 29 let,
državljanstvo Republike Slovenije,
izjava o nekaznovanosti,
izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
osnovno poznavanje sistema Združenih narodov,
zelo dobro poznavanje angleškega jezika (strokovna/politična terminologija),
komunikacijske veščine,
zelo dobro poznavanje mladinske problematike v Sloveniji.
Kandidat mora izpolniti prijavnico, ki jo lahko pošlje po navadni ali elektronski pošti na prijave@mss.si najkasneje do 15. 5. 2015.

Natančne informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...