Razpis za študijsko prakso v okviru projekta Ženske upora

14.10.2015

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je vodilni partner mednarodnega projekta Ženske upora (Women of the resistance), ki temelji na zgodbi ženske, Tržačanke, Marie Antoniette Moro, ki je med 2. svetovno vojno opravljala delo bolničarke na meji med Italijo in nekdanjo Jugoslavijo.

PiNA bo v okviru projekta na srednjih šolah v Sloveniji izvedla delavnice za dijakinje in dijake 2.-4. letnikov, pri čemer bodo ženske upora predstavljale izhodišče za razmislek o življenjski zgodbi aktivistke, o vlogi žensk v času vojne, o ženskah kot herojinjah in aktivistkah ter o tem, zakaj je mir vrednota, ki jo je potrebno spoštovati in negovati. Delavnica je nastala kot rezultat sodelovanja Slovenije, Italije in Hrvaške in se bo izvajala na 60 šolah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji.

PiNA želi vsaj dvema študentoma oz. študentkama omogočiti pridobivanje praktičnih izkušenj ob študiju. O možnosti izvajanja programa v okviru študijskih praks se študent/-ka v primeru izbora sam/-a pogovori z matično fakulteto.

Naloge študenta/-ke:

 Udeležba celodnevnega usposabljanja za izvajanje delavnice.
 Prevzem gradiva in materiala za izvajanje delavnic (razvit načrt izvajanja delavnic, pripravljeni audio-vizualni materiali, pripravljeni izročki za srednješolce).
 Koriščenje mentorstva v času izvajanja delavnic (in fizične prisotnosti na prvih dveh delavnicah).
 Izvedba 10 delavnic na srednjih šolah.
priprava pisne evalvacije in poročila vsake izvedene delavnice.

Študent oz. študentka bo plačan/-a 60 € neto po izvedeni delavnici ter bo imel/-a povrnjene potne in materialne stroške z izvajanjem delavnic. Skozi celotno obdobje izvajanja bo študent/-ka mentoriran/-a in voden/-a s strani določene/-ga sodelavca/-ke PiNE, ki bo nastopal/-a v vlogi mentorja oz. mentorice.

Pogoji za prijavo:

 reden/-na študent/-ka;
 poznavanje teme in/ali izkušnje z vodenjem pedagoških procesov.

Opis delavnice: tukaj

Zainteresirani/-e pošljite življenjepis in motivacijsko pismo (do 500 znakov) na info@pina.si najkasnejedo petka, 16. oktobra 2015. V zadevo e-sporočila napišite ŠTUDIJSKA PRAKSA.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...