Sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor

01.06.2015

Vrednost razpisa 25.000 EUR
Domača stran tukaj.
Datum objave na razpisi.info 01.06.2015
Rok prijave 03.07.2015

Predmet javnega razpisa so mladinske dejavnosti – projekti v Mestni občini Maribor z namenom dviga državljanskih, medkul-turnih in socialnih kompetenc mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi, ter projekti usposabljanj in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.

Upravičeni prijavitelji Prijavitelj je nevladna organizacija s področja mladine, ki ima sedež v MOM ali deluje v mladinskem sektorju v MOM. Če prijavitelj nima sedeža v MOM, mora oddati popolno vsebinsko in finančno poročilo o delu v preteklih treh letih, iz katerega izhaja, da deluje v mladinskem sektorju v MOM najmanj tri leta in izvaja 80 % mladinskih dejavnosti v mladinskem sektorju v MOM.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...