Stanovanja za mlade Celjane

19.01.2018

Nepremičnine Celje so danes na spletni strani objavile Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam za leto 2018! Gre za drugi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen zagotavljanju stanovanj mladim in mladim družinam.

Le kdo si ne želi zapustiti hotela mama in oditi na svoje? Sedaj imaš prav to priložnost! Izkoristi razpis za 14 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 9 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj, so pa ugodnejše od tržnih. Pri tem bo družba prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, zavarovanja, investicijskega vzdrževanja stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki boste nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

Javni razpis je odprt do 19.2.2018, do 10:00 ure. Vse dodatne informacije, razpisno dokumentacijo, vloge in pregled tlorisov stanovanj lahko prosilci najdete na spletni strani, ter v prostorih družbe v času uradnih ur. 

Razpis je dosegljiv tukaj, tlorisi stanovanj pa tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...