Transparency International Slovenia razpisuje delovno mesto: Pravnik (m/ž)

29.12.2015

Za potrebe projektnega dela Transparency International Slovenia razpisuje delovno mesto pravnika (M/Ž) za polovični delovni čas za določen čas trajanja projekta (predvidoma 42 mesecev).

Za delo bo izbran kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih s Statutom, internimi in mednarodnimi pravilniki ter veljavno zakonodajo, izpolnjuje naslednje pogoje:

Najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali visokošolska strokovna izobrazba z magisterijem (druga bolonjska stopnja) pravne smeri.
Najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju pravnega svetovanja in reševanja zahtevnih pravnih primerov.
Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.
Dobro znanje uporabe urejevalnikov besedil in druge programske opreme office (MS ali Open) ter ostalih IT orodij.

Iskane kompetence:

Dobro poznavanje: postopkov javnih naročil in korupcijskih tveganj povezanih z njimi in investicij; poslovanja gospodarskih družb in gospodarskih sistemov; sistema delovanja javne uprave; zagovorništva (advocacy); orodja Transparency International »pakt integritete«, problematike prijaviteljev korupcije (mobing, trpinčenje na delovnem mestu, posledice prijav ipd.).
Izkazane izkušnje iz zagovorništva in sodelovanja z deležniki.
Izkušnje s področja nudenja pravne pomoči.
Poznavanje relevantne zakonodaje (ZJN, ZIntPK, ZDIJZ, KZ-1, in druge relevantne zakonodaje oz. zakonodaje s teh področij).
Komunikacijske in organizacijske sposobnosti.
Interes za delo z ljudmi.
Sposobnost za delo v skupini.
Samoiniciativnost in predanost delu.
Natančnost, dinamičnost, odzivnost, vztrajnost, vestnost, motiviranost.

Naloge:

Priprava pravnih mnenj in dokumentov povezanih z investicijami oz. javnimi naročili (Projekt Pakti integritete).
Delo na projektu v mednarodnem okolju in priprava rednih poročil.
Pomoč državljanom pri vlaganju prijav in pritožb zaradi korupcije.
Razvoj učinkovitega internega sistema in postopka vodenja prijav primerov korupcije.
Podpora zagovorništvu in prizadevanje za dosego sistemskih sprememb prek javne izpostavitve posameznih primerov korupcije.
Vzpostavitev monitoringa kakovosti pravne pomoči.
Koordinacija prostovoljcev.
Izdelava in vzpostavitev mehanizmov za prijavljanje korupcije in neetičnih ravnanj zaposlenih za naročnike iz zasebnega sektorja.
Sodelovanje z deležniki pri zagovorništvu.
Izvedba raziskav in študij ter priprava gradiv in različnih dokumentov.
Upravljanje z dokumentacijo.
Pomoč pri raziskovalnih dejavnostih.

Nudijo:

Pridobitev delovnih izkušenj in novih strokovnih znanj.
Dinamično in fleksibilno delo.
Delo v največji mednarodni organizaciji za boj proti korupciji.
Mednarodne reference.
Sodelovanje s strokovnjaki.
Ustvarjanje socialne mreže.
Možnost polne zaposlitve v prihodnosti.
Odpiranje kariernih možnosti v mednarodnem okolju ali v Transparency International Slovenia.

Kandidat naj priloži:

Življenjepis v Europass obliki v slovenskem in angleškem jeziku.
Potrdilo o nekaznovanosti za posamezna kazniva dejanja. Potrdilo lahko kandidat priloži naknadno.
Dokazila o ustrezni izobrazbi.
Priporočila (v kolikor kandidat z njimi razpolaga, največ dve).
Motivacijsko pismo, kjer kandidat predstavi lastne kompetence (1 stran) in predstavi vizijo delovanja Centra za zagovorništvo in pravno svetovanje (1 stran). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Prijave za delovno mesto in priloge pošljite na elektronski naslovinfo@transparency.si do vključno četrtka 31.12.2015. Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog ne bodo upoštevane.

Z izbranimi kandidati bodo opravili razgovore predvidoma v prvi polovici januarja 2016. Delo poteka v pisarni Transparency International Slovenia (Vožarski pot 12), na terenu in v tujini.

Celoten razpis najdete tukaj.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...