V javni razpravi novela Zakona o prostovoljstvu

24.02.2015

Ministrstvo za javno upravo je objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu in ga dalo v javno razpravo. Osnutek sprememb je nastal na podlagi dela posebne delovne skupine, v kateri so sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.

Delovna skupina se je pri svojem delu osredotočila na odpravo prekomernih administrativnih ovir, ki jih veljavni zakon določa. Predlagane spremembe, ki bodo olajšale prostovoljsko delo v javnih zavodih in podjetjih:

opredeljuje se t.i. korporativno prostovoljstvo, to je aktivnost zaposlenih v določenem podjetju, ki jim delodajalec omogoča, da v času svojega delovnega časa po lastni odločitvi opravljajo delo v širšo korist,
izvajalci javnih služb, ki bodo sprejeli poseben prostovoljski program, bodo vpisani v vpisnik poleg prostovoljskih organizacij, prav tako bodo zanje veljale enake pravice in obveznosti kot za prostovoljske organizacije,
črta se obveznost sklepanja pisnih dogovorov med prostovoljsko organizacijo in izvajalci javnih služb, ki v svoje posebne prostovoljske programe vključujejo tudi prostovoljce,
z namenom odprave administrativnih ovir se oži nabor podatkov, ki jih morajo prostovoljske organizacije voditi o prostovoljcih, posledično pa se zmanjšuje tudi nabor podatkov, ki jih morajo prostovoljske organizacije letno poročati AJPES.
Ministrstvo za javno upravo zbira komentarje do 16. 4. 2015, ki jih je možno oddati preko portala E-demokracija.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...