V šolskem letu 2015/2016 prvič razpisane štipendije za deficitarne poklice

27.07.2015

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je danes na svoji spletni strani objavil razpis za pridobitev štipendije za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni.

Štipendije bo možno pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje na programih s področja računalništva, strojništva, elektrotehnike, kemije, pa tudi na področju gostinstva in drugih programih, opredeljenih v Politiki štipendiranja. Celoten seznam deficitarnih poklicev najdete tukaj.

Skupna višina razpisanih sredstev za šolsko leto 2015/2016 znaša 1,2 milijona evrov, kar omogoča dodelitev do 1.000 štipendij. Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 EUR mesečno.

Dijak oz. udeleženec izobraževanja odraslih mora za pridobitev štipendije izpolnjevati:

  • splošne pogoje (opredeljene v ZŠtip-1)  in
  • biti vpisan v izobraževalni program, ki je v Politiki štipendiranja opredeljen kot deficitarni.

Štipendijo za deficitarne poklice je možno združevati z nekaterimi štipendijami, npr. z državno, Zoisovo in drugimi štipendijami, ni pa združljiva npr. s kadrovsko štipendijo, zato naj vlagatelji, ki prejemajo druge štipendije, pred vložitvijo vloge pozanimajo o združljivosti obstoječe štipendije s štipendijo za deficitarne poklice pri obeh štipenditorjih.

Vloga za prijavo na razpis bo objavljena 24. 8. 2015 ob 9. uri na spletni strani sklada, lahko jo prevzamete tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času. Od takrat dalje do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 10. 2015 se lahko vlagatelji prijavijo na razpis.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...