Mednarodna konferenca Learning Pathways to Social Cohesion – 1st EUSDR Youth Platform

15.10.2014

Mednarodna konferenca je namenjena srečanju pedagogov iz področja neformalnega in formalnega izobraževanja, ki bodo razpravljali o pomenu izobraževanja in učenja za socialno kohezijo in med-sektorsko povezovanje v okviru Podonavske regije.

Namen konference je predvsem okrepiti vlogo akterjev, ki delajo z mladimi na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja, s čemer bodo prispevali tudi k večji socialni koheziji v okviru Podonavske regije.

Cilji mednarodne konference:

  • preučiti vpliv med-sektorskega povezovanja na socialno kohezijo
  • poudariti pomen sodelovanja med formalnim in neformalnim izobraževanjem
  • poiskati potrebe in nadaljnje skupne korake za sodelovanje med izobraževalnimi sektorji
  • ustvariti prostor za dialog in refleksijo pri izmenjavi izkušenj in vidikov na poti učenja mladih in njihov pomen za socialno kohezijo
  • izmenjava osnovnih pogojev in specifičnih izzivov, s katerimi se srečujejo pedagogi pri delu z mladimi
  • vzpodbuditi sodelovanje in nadaljnje aktivnosti za izobraževalni sektor, ki bodo segale tudi preko nacionalnih meja
  • poiskati možnosti za financiranje v okviru programa Erasmus+ ter drugih finančnih shem, ki so na voljo v Podonavski regiji.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih. Več informacij lahko najdete na tej povezavi.

Rok za prijavo je 22. oktober 2014.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...