Odprt letošnji razpis ukrepa Kroženje filmov v digitalni dobi

08.07.2013

Pripravljalni ukrep „Kroženje filmov v digitalni dobi“ – razpis za zbiranje predlogov 2013. Rok za prijave: 6. september 2013 Cilji
Evropski parlament je 12. decembra 2012 sprejel proračun v višini dveh milijonov EUR za drugo leto izvajanja pripravljalnega ukrepa „Kroženje filmov v digitalni dobi“.

Namen tega ukrepa je preskusiti inovativne strategije predvajanja evropskih filmov (kinodvorane, DVD-ji, video na zahtevo, festivali, televizijske postaje itn.). Določili naj bi se zlasti pogoji, ki lahko okrepijo dopolnjevanje med različnimi mediji, da se izboljšata mednarodno kroženje in splošna gledanost evropskih filmov v Evropski uniji.

Upravičeni ukrepi
V okviru pripravljalnega ukrepa bodo podprti projekti za preskušanje sočasnega ali skoraj sočasnega začetka predvajanja filmov prek vseh medijev in na več evropskih ozemljih.

Projekti bodo omejeni na evropska kinematografska dela in njihovo distribucijo v državah Evropske unije ter bodo morali zajeti znatno število filmov in ozemelj. To kvantitativno merilo je bistveno za pridobitev pomembnih izkušenj s pripravljalnim ukrepom, ki lahko javnim organom in strokovnjakom evropske kinematografije pomaga pri odločanju. V tem smislu bodo morali projekti ob zaključku ukrepa predvideti tudi organizacijo javne predstavitve o glavnih rezultatih preskusa in pridobljenih izkušnjah za zadevne strokovnjake in javne organe.

Upravičeni kandidati
Upravičeni bodo predlogi, ki jih bo predložil konzorcij, ki bo izpolnjeval naslednja tri merila:

— konzorcij mora zajemati podjetja ali organizacije, povezane z avdiovizualnimi trgi (producenti, prodajni zastopniki, distributerji, imetniki pravic, podjetja za trženje, kinodvorane, platforme za video na zahtevo itn.),
— vsi sodelujoči v konzorciju (koordinatorji in partnerji) morajo imeti sedež v državi članici Evropske unije,
— konzorcij mora vključevati vsaj dva prodajna zastopnika.

Prispevek, za katerega zaprosi konzorcij, ne sme preseči 70 % vseh upravičenih stroškov projekta.

Merila za dodelitev
Upravičene vloge bodo ocenjene (najvišje možno število točk je 100) na podlagi naslednjih meril:

Merilo za dodelitev št. 1: kakovost vsebine dejavnosti (50 točk): — število, raznovrstnost in dopolnjevanje filmov in ozemelj, ki jih zajema ukrep (15 točk),
— ustreznost strategije trženja (15 točk),
— pomen strategij za preučitev vprašanja dopolnjevanja med ozemlji in sektorji distribucije (15 točk),
— stopnja inovativnosti ukrepa (5 točk).

Merilo za dodelitev št. 2:upravljanje projekta  (50 točk):
— kakovost konzorcija kandidata (10 točk),
— kakovost načrta upravljanja projekta in konzorcija (15 točk),
— kakovost predlagane metodologije za zbiranje, analizo in ovrednotenje dobljenih rezultatov (15 točk),
— stroškovna učinkovitost predlaganega ukrepa (10 točk).

Sredstva za projekte
V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov so na voljo sredstva v višini 1 994 000 EUR. Finančna pomoč Komisije ne sme preseči 70 % vseh upravičenih stroškov. Finančna sredstva bodo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev.

Rok za oddajo vlog
Vloge je treba poslati najpozneje do 6. septembra 2013.

Podrobnejše informacije
Delovni program, smernice in prijavni obrazci so na voljo tukaj.

Vloge morajo biti v skladu z navodili iz smernic, predložene na predvidenih obrazcih ter vsebovati vse informacije in priloge, ki so navedene v celotnem besedilu razpisa.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...