Go&LearNET - Usposabljanje za trenerje

21.07.2014

Celjski mladinski center je bil ponovno uspešen na mednarodnem razpisu programa Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci - Prenos inovacij. Med leti 2013 in 2015 bo tako v konzorciju 15 partnerjev aktivno sodeloval v projektu Go&LearNET - Usposabljanje za trenerje.

CILJ PROJEKTA
Pobuda Go & LearNET se osredotoča na neformalno izobraževanje in posodabljanje metodologij za usposabljanje mediatorjev (trenerjev , učiteljev in profesorjev , ravnateljev, svetovalcev za izobraževanje) ter podpira njihov neposreden stik s prevladujočo vejo gospodarstva na določenem območju z namenom prepoznavanja zmožnosti, tehnologije in inovacij podjetij ter jih vključuje v proces izobraževanja, usposabljanja in v programe usmerjanja za dijake (ki imajo posredno korist od projekta) poklicnega izobraževanja, dijake osnovnih in srednjih šol ter študente.  Glavni cilj projekta Go & LearNET je prenos modela Go & Learn v izobraževalni sistem, ki je bil razvit v Furlaniji - Julijska krajina in je preizkušen na evropski ravni v okviru projekta programa Leonardo da Vinci "Tematska omrežja Go & Learn - mednarodni katalog študijskih obiskov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP)« (povezava: tukaj) in je namenjen izvajanju usposabljanja tematskih seminarjev in gospodarskih obiskov v podjetjih šestih evropskih držav.

SPECIFIČNI CILJI PROJEKTA
Specifični cilji projekta so:
• podpiranje razvoja in krepitev mrež med izobraževalnimi sistemi (osnovne in srednje šole ter poklicno in univerzitetno izobraževanje) in gospodarsko strukturo ozemlja, ki jo zastopajo lokalna podjetja;
• prilagoditev učnih vsebin in metod usposabljanju in prilagoditev poklicnim potrebam podjetij ter zaposlitvenim potrebam;
• uvajanje aktivnosti neformalnega usposabljanja učiteljev, profesorjev in mentorjev v okvir tematskih seminarjev in spoznavanje gospodarskih dejavnosti z obiski lokalnih podjetij, česar namen je vključitev tipologije usposabljanja ter izpopolnjevanja učiteljev in profesorjev, kar priznavajo tudi nacionalne šolske uprave;
• prenašanje izkušenj, ki so jih učitelji in profesorji pridobili med usposabljanji v podjetjih, v prakso z namenom izboljšanja metod poučevanja in usmerjanja, valorizacijo strokovnih in transverzalnih kompetenc, ki jih podjetja zahtevajo ter podporo kasnejšemu zaposlovanju študentov.
STRUKTURA PROJEKTA, ČASOVNA IZVEDBA IN AKTIVNOSTI
Projekt traja 2 leti (od oktobra 2013 do novembra 2015). V delovnem načrtu pa so predvidene naslednje aktivnosti:
• Splošno usklajevanje, spremljanje in ocenjevanje kakovosti (DN1)
• Analiza koncepta Go & Learn, izvajanje in prilagajanje glede na specifične potrebe ciljne skupine projekta (predvsem potrebe učiteljev, profesorjev in mentorjev) in karakteristike vključenih regij/podjetij (DN2)
• Eksperimentiranje z regionalnimi / med-regionalnimi pilotnimi srečanji na seminarjih v podjetjih ter validacija modela neformalnega usposabljanja, uporabljenega za usposabljanje udeležencev (DN3)
• Organiziranje in/ali vzpostavljanje lokalnih mrež za sodelovanje pri razširjanju in valorizaciji prenosa inovacij, ki so izvedeni v okviru projekta in uporabljajo skupni referenčni standard za “GO & LearNET seminarje v podjetju” (DN4)

STRUKTURA PARTNERSTVA
Vsako regionalno partnerstvo je sestavljeno iz:
1.  »glavnega partnerja«, ki je zadolžen za organizacijo / vodenje seminarjev; pripravo, vzdrževanje in posodabljanje kataloga; organizacijo in logistično / pedagoško podporo gostujočim skupinam; nadzor nad uporabo Go & LearNET standardov; spodbujanje pobude in določanje mreže primernih podjetij za usposabljanje, ki jih tudi vključuje v katalog; formalizacija sporazumov, ki opredeljujejo obveznosti podjetij do udeležencev in skupin, ki organizirajo seminarje;
2.  mreže organizatorjev (regionalne lokalne uprave, regionalne šolske uprave, šole, centre za poklicno izobraževanje in usposabljanje, univerze itd), ki so zadolženi za razširjanje in valorizacijo kataloga med ciljno skupino (pridruženi partnerji). Prepoznajo in vključijo učitelje in profesorje, trenerje, svetovalce ter jih spodbujajo, da se udeležijo seminarjev v  podjetjih ter preko izvedenih pilotnih seminarjev testirajo katalog.

Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani projekta.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...