Potrditev poklicnega standarda mladinski delavec/delavka

13.12.2016

Danes je veseli dan za slovenske mladinske organizacije! Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na današnji seji namreč sprejel in potrdil poklicni standard mladinski delavec/delavka, ki je podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Gre za pomemben korak na področju izvajanja mladinskega dela, saj doslej za ta poklic ni bilo možnosti pridobitve javne listine. 

Sprejeti poklicni standard je osnovna podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Ta bo precej olajšala prehajanje posameznika med delodajalci in tako izboljšala mobilnost posameznika v sektorju. To za delodajalce pomeni tudi večjo preglednost nad tem katere naloge in kompetence poseduje mladinski delavec. V naslednjih petih letih zato pričakujemo visoko število tistih, ki si bodo želeli pridobiti omenjeno NPK. Izvedena anketa med organizacijami v mladinskem sektorju je pokazala potrebo po kar 2000 pridobitvah nacionalne poklicne kvalifikacije. NPK mladinski delavec bodo lahko pridobivali različni profili mladinskih delavcev. To so lahko prostovoljci, zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, ter posamezniki, ki opravljajo mladinsko delo preko študentskega servisa, avtorskih pogodb ali javnih del. Delodajalci mladinskih delavcev so mladinski centri (tako zasebni kot javni zavodi), nevladne organizacije, društva, klubi ter zveze društev na področju dela z mladimi, ki izvajajo mladinske programe in druge programe namenjene mladim. Kaj kmalu bo potrditvi poklicnega standarda sledilo tudi potrjevanje kataloga znanj in spretnosti za NPK mladinski delavec/delavka, kar je dobra novica za prihodnost mladinskega dela.

Več si lahko preberete na: http://mlad.si/2016/12/potrjen-poklicni-standard-mladinski-delavecdelavka/

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

MCC je postal nov mentorski kotiček

Pridružili smo se projektu Mentorski program - Uči se od najboljših in tako postali nova lok...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...