Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI)

23.06.2017

 

Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je edinstven mednarodni program osebno socialnega razvoja, ki mlade vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Pri tem se spopadajo z izzivi in za dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave.

MEPI je namenjen mladim med 14. in 25. letom starosti.

Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, s poudarkom na odkrivanju in usmerjanju potenciala in temelji na dejstvu, da imamo vsi ljudje skrite talente, ki jih lahko razvijamo šele, ko jih spoznamo. Zato je moto programa: »V tebi je več, kot si misliš«.

Programa temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja uravnotežen, netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in drugih in ne nazadnje prispevanje k (njihovi) skupnosti.

Program obsega 3 stopnje – bronasto, srebrno in zlato ter 4 področja programa, ki mlade spodbujajo k aktivnemu in vsestranskemu udejstvovanju in razvoju vsestranske osebnosti: rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo in pustolovske odprave + 1 dodatno področje na zlati stopnji - Projekt neznani prijatelj.

Udeleženci skupaj z mentorjem izberejo svojo aktivnost na vsakem izmed štirih področij na posamezni stopnji in sledijo zastavljenim ciljem oz. zahtevam. Mladi sistematično izgradijo: nova znanja, veščine in kompetence, ki jih beležijo v t. i. Indeks dosežkov. Ta je lahko referenca pri nadaljnjem šolanju oz. pri iskanju zaposlitve.

Program MEPI mlade podpre pri samostojnosti:

  • odlično dopolni formalno izobraževanje;
  • mlade opremlja za stabilnost in pripravljenost na življenjska, družbena in okoljska tveganja;
  • omogoča lažje in hitrejše vključevanje v civilno družbo;
  • omogoča lažje in hitrejše vključevanje na izjemno zahteven in nestabilen trg dela.

Program spodbuja mentorski način dela in formativno spremljanje ter ocenjevanje dosežkov mladostnika.

MEPI je program mednarodne veljave in ne organizacija. Od leta 2013 je socialna franšiza z enotno vizualno podobo.

V Slovenijo je program kot pilotski projekt prišel l. 1997. Organizirano se je pričel širiti v l. 2004.

V Sloveniji je bilo do sedaj v program vključenih že več kot 6000 mladih. V letu 2017 beležijo več kot 1300 udeležencev iz več kot 63 organizacij, ki so licenčne izvajalke programa MEPI; med njimi so javne in privatne šole, Skavti, zavodi za mlade s posebnimi potrebami in druge nevladne organizacije.

Več kot 250 odraslih prostovoljcev omogoča neprekinjeno izvajanje programa. Odrasli, ki so dejavni v programu, mlade podpirajo in jih spremljajo kot mentorji, voditelji odprav in ocenjevalci. Mlade v izbranih aktivnostih na 4 področjih programa spremlja več kot 1500 področnih inštruktorjev.

Program v Sloveniji koordinira Nacionalni urad: MEPI - Mednarodno priznanje za mlade, Zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih. Zavod MEPI je aktualni ekskluzivni nosilec licence v Sloveniji za Program MEPI - Mednarodni program za mlade.

 

V Mestni občini Celje so v program vključene naslednje izvajalske institucije:

Skupaj iz Celja so vključeni 204 učenci/dijaki ter 70 mentorjev.

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

MCC je postal nov mentorski kotiček

Pridružili smo se projektu Mentorski program - Uči se od najboljših in tako postali nova lok...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...