Seminarji v okviru projekta GO&LEARNET

23.10.2014

SEMINARJI V OKVIRU PROJEKTA GO&LEARNET:

Področje: ARHITEKTURA, URBANIZEM, VARNOST IGRIŠČ

 • Seminar 1:

Arhitekturni maraton: Prenova sosesk z vidika mlajše generacije - primeri znotraj Dečkovega naselja v Celju

Namen seminarja je ustvariti celostno podobo razvoja urbanih središč s ključnimi elementi zagotavljanja funkcionalnosti, kakovosti življenja in varnosti. 

Seminar v okviru Arhitekturnega maratona omogoča spoznavanje razvoja urbanih središč. Udeleženci bodo iskali možne rešitve za reševanje stanovanjskega problema mladih družin. Ugotavljali bodo ali so obstoječe stanovanjske soseske primerne za mlade družine z otroci, kaj je v njih moteče, kakšne oblike bivanje bi si želeli ter kakšne so realne možnosti pri njihovi izvedbi. 

Datum izvedbe seminarja: 23.10.2014

Trajanje: 1,5 ure

 • Seminar 1/2:

Arhitekturni maraton: Prenova sosesk z vidika mlajše generacije

Seminarju 1 se dodajo praktične vsebine pregleda postopka certificiranja igrišč in sicer udeleženci lahko v okviru Zavoda za varno igro spoznajo delo certificiranja varnosti otroških igrišč v urbanih središčih. S terenskim delom bodo skupaj pregledovali varnost igrišč, pripravili skice tveganj in oblikovali osnutek elaborata.

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru

Trajanje: do 4 šolske ure


Seminar je sestavljen iz delavnice v organizaciji družbe Nepremičnine d.o.o. in METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije.

   

Prijave na seminar na  info.pentlja@mc-celje.si

 • Seminar 2:

Zagotavljanje varnosti igrišč

Kje je meja med koristnimi tveganji, ki morajo biti prisotna na igriščih ter na katera tveganja moramo biti pozorni? Zakaj smo do zdaj namenili tako malo pozornosti najbolj ranljivi ciljni skupini, kljub temu, da vse prepogosto zasledimo različne reke, kot npr.: »Na mladih svet stoji.« in »Otroci so naše največje bogastvo.« Kot odgovorni odrasli se začnimo torej tudi tako obnašati! Zato jim začnimo zagotavljati kreativen in varen igralni prostor, pa naj gre za formalno ali neformalno igro. Na vsa ta vprašanja boste prejeli odgovore na seminarju.

Trajanje: do 1 šolske ure

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru

 • Seminar 2/1:

Od idejne zasnove do certificiranega in varnega igrišča

Kaj vse je potrebno, da bo igrišče pravilno zasnovano, da bodo izbrana pravilna igrala ter le-ta umeščena v izbrani prostor skladno z zahtevami evropskih standardov, bodo poslušalci pridobili osnovne informacije na kaj je potrebno polagati pozornost. Kaj, kako in zakaj? Udeleženci bodo pridobili informacije na delavnici modula, ki bo sestavljena preko predstavitve zahtev (teoretično) in ogled igrišča (praktično), kaj pomeni varnost na lokaciji.

Trajanje: do 4 šolske ure

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru
 

Seminar organizira Zavod za varno igro - ZVI neprofitni zavod, preko katerega želijo s preventivnimi ukrepi izboljšati stanje igral in igrač.

Prijave na info.pentlja@mc-celje.si.

Področje: IZOBRAŽEVANJE, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

 

 • Seminar 3

Izobraževanje odraslih in integracija v družbo

Na seminarju boste spoznali pomen vseživljenjskega učenja, izobraževanja odraslih in se seznanili z metodami dela, ki jih lahko vključite v vaše vsakdanje delo.

Trajanje: 1 šolska ura

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru

 • Seminar 3/1

Informiranje in poklicno svetovanje za brezposelne

Kako poteka Informiranje in poklicno svetovanje za brezposelne?

Na seminarju boste spoznali:

 • možnosti izobraževanja in usposabljanja, predstavitev poklicev in zaposljivosti v določenem poklicu, zaposljivosti po regijah.
 • predstavitev novejših, ljudem manj poznanih poklicev
 • naučili se boste napisati vlogo za delo, ki izstopa

Trajanje: do 4 šolske ure.

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru

Seminar organizira Ljudska univerza Celje.

Ljudska univerza Celje je javni zavod za izobraževanje odraslih. Smisel in vizijo svojega delovanja vidijo v sodobnem izobraževalnem središču, ki bo sposobno slediti vsem novostim na izobraževalnem področju in bo zato sposobno izobraževati ljudi v smislu vseživljenjskega učenja. Izvajajo več vrst formalnih oblik izobraževanja, in sicer: osnovno šolo za odrasle, poklicni izobraževanji računalnikar in trgovec, poklicno-tehnično izobraževanje logistični tehnik, maturitetni tečaj in poklicni tečaj predšolska vzgoja, kot tudi nacionalne poklicne kvalifikacije. Med neformalnimi oblikami izobraževanja pa ponujajo tečaje tujih jezikov, retorike, šivanja, računovodstva, glasbeno šolo za odrasle in delavnice za osebnostno ter duhovno rast. 

Prijave zbiramo na info.pentlja@mc-celje.si.

Področje: TURIZEM, HOTELIRSTVO

 • Seminar 4

MCC Hostel in njegova vzpostavitev

Na seminarju boste obiskali MCC Hostel, ki se nahaja v Celju. Spoznali boste, kako vzpostaviti Mladinski hotel, kako poteka prijava na razpis za črpanje sredstev, kako umestiti zgodbe v hostel. Poleg tega boste spoznali ekološki vidik hostla, podporo, ki jo lahko hostel nudi mladinski dejavnosti in pomembnost povezovanja na lokalni in mednarodni ravni.

Trajanje: do 1 ure

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru

 • Seminar 4/1

Rezervacijski sistemi, recepcija in vodenje

V kombinaciji s seminarjem 4 boste lahko spoznali svet recepcije – kako le ta deluje, kako jo vzpostaviti, kako voditi rezervacije na različnih portalih, kako voditi korespondenco z gosti, kako koordinirati dodatno ponudbo in voditi denarno poslovanje.

Trajanje: 2,5 ure

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru

 • Seminar 4/2

Nadgradnja turističnih produktov

Kombinacija seminarja osnovnega spoznavanja delovanja Mladinskega hostla in vodenja recepcijskega sistema je nujno za preživetje nastanitvenih kapacitet v Celju tudi dodatne vsebine, ki jih vodi MCC Hostel. Na seminarju boste spoznali, kako je potekala implementacija zgodb iz mesta v sobe in obratno, kako se pripraviti na vodenje po mestu, kako zbirati informacije, kako poteka nadgradnja turističnih produktov ter kako se pripraviti na izdajo vodnika za tujce.

Trajanje: do 4 šolske ure.

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru

Seminar organizira MCC hostel.

Prijave zbiramo na info.pentlja@mc-celje.si.

Področje: Ravnanje z odpadki

Na seminarju  se bodo udeleženci seznanili z javno komunalnim podjetjem, katerega osnovna dejavnost je zbiranje, prevoz in ravnanje z odpadki. 

Udeleženci se bodo seznanili s sodobnim tehnološkim in okoljsko sprejemljivim načinom ravnanja z odpadki in uresničevanjem okoljevarstvenih ciljev, tako da so zagotovljeni minimalni vplivi na okolje, ki se redno spremljajo z izvajanjem meritev.  

Udeleženci se bodo seznanili z načinom osveščanja javnosti predvsem v smislu pomena in poznavanja ločevanja odpadkov.

Cilj: Večja okoljska osveščenost udeležencev in bolj odgovorno ravnanje z odpadki.

 

Seminar 5 – osnovni modul

Lokacija: uprava Simbio, Teharska cesta 49, Celje

Trajanje: do 2 uri

V okviru prvega modula se bo predstavilo javno podjetje Simbio, organiziranost, politika in cilji kakovosti podjetja. Udeleženci bodo lahko spoznali kako poteka izvajanje dejavnosti in sicer zbiranje in odvoz odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov (zahteve in zakonodaje, ekološki otoki in zbirni centri), kontejnerski odvoz odpadkov in fekalij, čiščenje javnih površin in urejanje okolja. Predstavil se bo način komuniciranja z javnostmi (mediji), kako osveščajo javnost, kako poteka notranje komuniciranje in pretok informacij v podjetju in kako določijo kazalnike uspešnosti podjetja. V prvem modulu bodo udeleženci spoznali tudi natančneje kako poteka zbiranje in odvoz odpadkov, terensko delo, delo s strankami, obseg del, ogledali si bodo avto strojni park ter natančneje spoznali sledilne naprave na vozilih.

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru


Seminar 5/1

Lokacija: Regionalni center za ravnanje z odpadki – RCERO, Bukovžlak 30, Teharje

Trajanje: do 4 ure

V okviru naprednega modula, ki ga bo izvajalo podjetje Simbio d.o.o., bodo udeleženci spoznali delovanje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki in sodobne tehnologije ravnanja z odpadki v objektih z ogledom obdelave odpadkov v MBO, kompostarne, sortirnice, odlagališča in plinske elektrarne. Dodatno bo predstavljen segment čiščenja izcednih voda (predstavitev in ogled) in sicer čistilne naprave z reverzno osmozo in rastlinske čistilne naprave, zahteve okoljske zakonodaje in spremljanje vplivov na okolje – monitoring ter kako poteka toplotna obdelava odpadkov – sežig v toplarni.

Datum izvedbe seminarja: po dogovoru

Seminar organizira SIMBIO, d.o.o.

Prijave zbiramo na info.pentlja@mc-celje.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

MCC je postal nov mentorski kotiček

Pridružili smo se projektu Mentorski program - Uči se od najboljših in tako postali nova lok...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...