Sodelovanje pri izvajanju projekta - Po kreativni poti do znanja 2016/2017

09.06.2017

Celjski mladinski center skupaj z dvema partnerjema sodeluje pri izvajanju projekta v okviru javnega razpisa "Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017, ki ga je avgusta 2016 objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. 
Študenti v okviru projekta spoznavajo partnersko organizacijo in našo dejavnost s poudarkom na organizaciji kulturne prireditve, pripravi in organizacji posameznih elementov organizacije kulturne prireditve (priprava komunikacijskega načrta, priprava vlog za hrup, priprava vlog za pridobivanje različnih dovoljenj, pripravadokumentacij o sodelovanju z izvajalci, priprava tekstov za oglaševanje, priprava celotne grafične podobe dogodka, plan komuniciranja z deležniki,.. in na koncu izvedba kulturne prireditve v našem centru. Ob isteku proekta bodo študentje pripravili elaborat celotnega projekta in ga javno predstavili pri vseh projektnih partnerjih.
Se veselimo predstavitev!

@ Hitro objavi: Twitter Facebook