Predstavitev projekta

Celjski mladinski center se je vključil v nov projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih.

Uvodni sestanek za projekt SIYC

V novembru smo se udeležili uvodnega sestanka za nov projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih (SIYC)