Predstavitev projekta

Celjski mladinski center se je vključil v nov projekt, ki je bil uspešen pri prijavi na program ERASMUS+.

Projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih (Social Inclusion in Youth Centers) je 24 mesečni projekt, ki ga je Mreža MaMa pripravila v sodelovanju s partnerji:

Pri projektu sodelujejo še štirje slovenski mladinski centri: Celjski mladinski center, Mladinski center Dravinjske doline, Mladinski center Zagorje ob Savi ter Zavod BOB.

Vloga Celjskega mladinskega centra pri projektu je sooblikovanje metod in pristopov k vsevključujočemu delovanju mladinskih centrov, preko primerov lastnih dobrih praks kot tudi aktivnega delovanja na področju učinkovitega mladinskega dela. Preko sodelovanja v projektu bo aktivno prispeval k analizi stanja na lokalni kot tudi nacionalni ravni ter konstruktivno pristopil k oblikovnaju strategije za trajnostni pristop k socialni vlključenosti v programih mladinskih centrov.  

CILJI projekta so:

  • Oblikovanje strategije za trajnostni pristop k socialni vključenosti v programih mladinskih centrov
  • Usposobiti programske mladinske delavce in vodje mladinskih centrov za soočanje z izzivi socialne izključenosti mladih v lokalni skupnosti.

Skozi projekt bomo razvijali vsebine in tudi konkretne programe mladinskih centrov, ki bodo izdelani na podlagi razvite metodologije in bodo kot take del praktičnega vidika smernic. Znanje tekom projekta nam bo omogočilo, da odgovorimo na stanje mladinskih centrov in njihovih programov s strateškimi usmeritvami, ki bodo služile kot pomoč pri razvijanju programov mladinskih centrov in tudi mladinskih centrov kot vključujočih se organizacij.

Trajanje: 1.10.2017 - 30.9.2019

 

@ Hitro objavi: Twitter Facebook

E-novice

Naroči se na E-novice!

EUROPE DIRECT SAVINJSKA

Evropska komisija je izbrala devet informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji z...

MCC je postal nov mentorski kotiček

Pridružili smo se projektu Mentorski program - Uči se od najboljših in tako postali nova lok...

Zemljevid za popotnike "Celje City of legends"

Nov, drugačen turistični produkt - prvi ilustrirani turistični zemljevid mesta Celja, s pomočjo k...