Knežji tabor - Poletni tabor za dijake 2010 v Celju

DATUM TABORA: 18. 8. 2010 - 27. 8. 2010
KRAJ TABORA: CELJE
GOSTITELJ: CELJSKI MLADINSKI CENTER
CENA TABORA: 45 EUR
PROSTA MESTA: 4

Zaradi dodatne popolnitve mest, prijave zbiramo še ta teden. Vaš interes po udeležbi sporočite na info@mc-celje.si ter pustite podatke (ime in priimek, telefonsko številko) in Vas bomo seznanili z vsemi podrobnostmi. V ceno tabora je vključena nastanitev, prehrana, delavnice in aktivnosti prostega časa. Torej potrebujete predvsem dobro voljo in željo po aktivnem delu in zabavi.

Dragi dijaki, Vabimo Vas, da se meseca avgusta udeležite poletnega tabora, ki smo ga po bogati zgodovini mesta Celje, poimenovali Knežji tabor. Vaš gostitelj bo Celjski mladinski center, ki že več let izvaja številne aktivnosti za mlade na področju aktivnega preživljanja prostega časa in neformalnega učenja. Ogledate si jih lahko v fotogaleriji na omrežju Facebook. Knežji tabor Vam bo ponujal dva vsebinska sklopa; prvi se nanaša na neformalno učenje, ki bo temeljilo na krepitvi Vaših praktičnih sposobnosti (kompetenc), drugi del pa bo namenjen preživljanju prostega časa.

Zanimivemu preživljanju prostega časa bomo namenili veliko pozornosti. Pripravljamo Vam zanimive prostočasne aktivnosti. Da boste bolje spoznali knežje mesto, boste imeli zanimiv turistični ogled mesta (www.celje.si) z vso njegovo bogato zgodovinsko dediščino in ogledom Pokrajinskega muzeja skupaj s Knežjim dvorcem (www.pokmuz-ce.si). Športne aktivnosti bodo združene z zabavo. Skupaj z priznanim turističnim vodičem boste imeli »treking« pohod na Celjsko kočo ter spust z adrenalinskim »bobkartom« (www.celjska-koca.si), obiskali bomo tudi osrednjo znamenitost Celja, Stari grad in si ogledali stalne zbirke. Nato si bodo pestro sledile še druge prostočasne aktivnosti: preizkusili se boste v bowlingu v Bowling centru Tuš, si ogledali kinopredstavo po lastni izbiri, ogledali Stand up komedijo, preizkusili vodne užitke v Thermani Laško ter si ogledali Šmartinsko jezero in se peljali z turistično ladjico.

Vabljeni na knežji tabor!

Ulična olimpijada "Street Olympics in 2010"

Ulična olimpijada

Ulična olimpijada 2010 je projekt, sofinanciran s strani programa Mladi v akciji, v okviru akcije 4.6.

Ulična olimpijada je večdimenzionalni projekt, ki združuje športne, kulturne in družbeno odgovorne aktivnosti. Osnovni namen projekta je mladim omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa na za to primerno urejenih igriščih. V smotru tega cilja skušamo vsako leto, pred začetkom športnih iger, prenoviti vsaj eno od propadajočih uličnih igrišč v Celju. Dvodnevno dogajanje pa bo spremljal tudi bogat kulturni program in večerne prireditve. Športna tekmovanja bodo potekala v več disciplinah: uličnem teku, ulični košarki, uličnem nogometu, igranju Wii-a, badmintonu, skejtanju.

Več na.
 

 

Kreativno v parku 10

Zgrabi žogo, zgrabi čopič, zgrabi vrečko za smeti...

OPIS PROJEKTA

Celjski park je predvsem v pomladnih in poletnih mesecih ob petkih po zaključku pouka že nekaj let zbirališče mladih. Zaznamuje jih predvsem veliko onesnaževanje okolja, s čimer dobiva park nehvaležno podobo mesta. Zato Celjski mladinski center že peto leto zapored izvaja projekt Kreativno v parku, s katerim med drugim želi med mladimi oblikovati večjo družbeno in okoljsko odgovornost.

Projekt Celjskega mladinskega centra zajema izvedbo širokega spektra aktivnosti v okviru vsakoletnega druženja mladih po šoli v Mestnem parku Celje. V nadaljevanju opredeljujemo projektne aktivnosti, ki jih bomo izvedli 7 zaporednih petkov v mesecih maju in juniju, in sicer od 7. maja do 18. junija 2010.

VSEBINA PROJEKTA

Programske aktivnosti projekta Kreativno v parku 2010 bodo zajemale razne dejavnosti:

• športne igre (badminton, odbojka, frizbi, nogomet);
• kreativne delavnice (risanje na platno, oblikovanje gigantskih origamijev);
• tekmovanja, nagradne igre (twister, človek ne jezi se, skakanje v vrečah, limbo ples);
• info stojnico (vsak petek med 11.00 in 16.00), kjer bomo mlade vzpodbujali, da počistijo za seboj ter ohranjajo park čist);

ki bodo mladim omogočale aktivno sodelovanje v projektu.

Vsak petek bo tudi prisotna stojnica informacijske točke Evropske komisije Europe Direct Savinjska, kjer bodo mladim na voljo publikacije o EU.

Zadnji petek, 18.junija bo žrebanje nagrad, kjer bomo podelili glavne tri za najboljše tekmovalce in več manjših.
Enega izmed pomembnejših elementov programskih aktivnosti predstavlja tudi informiranje in svetovanje.

Obdobje izvajanja projekta: 7 zaporednih petkov v času od 7.5. do 18.6. 2010.

PROJEKT PODPIRAJO:
Mestna občina Celje
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino
Klub študentov občine Celje
Društvo ustvarjalne mladine Celje

Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga

Projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga

Konzorcij Mladinskega centra Dravinjske doline je bil v letu 2009 uspešen na Javnem razpisu za izbor projektov s področja socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc Ministrstva za šolstvo in šport za mrežo MEDKULTURNI DIALOG IN RAZUMEVANJE DRUGIH KULTUR.

Mladinski center Dravinjske doline je v juniju 2009 kot poslovodeči organ konzorcija oddal vlogo projekta mreženja z naslovom AMBASADORJI MEDKULTURNEGA DIALOGA z vsebino MEDKULTURNI DIALOG IN RAZUMEVANJE DRUGIH KULTUR.

Projekt Ambasadorji medkulturnega dialoga bo v štirih vsebinskih sklopih izvajalo 23 konzorcijskih partnerjev in 37 zunanjih partnerjev.

Aktivnosti so usmerjene v mlade in njihovo razumevanje drugih kultur ter v celoti temeljijo na mladinski participaciji. Aktivnosti informiranja, usposabljanja mladih in spodbujanja dostopnosti kulture pa bodo zagotavljala razpršenost učinkov kakovost celotne strukture in vsebine mreže.

"Mladi o medkulturnem dialogu", regionalni spletni medij TV1.si, 22.06.2010

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete:“Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja“; prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.«

Mladi odpiramo prostor

Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik

Mladi odpiramo prostor je projekt, namenjen vzpostavljanju in razvoju lokalnih mladinskih politik. Projekt Mladi odpiramo prostor izvaja 17 organizacij. Vodilno vlogo imajo mladinske organizacije in organizacije za mlade, s katerimi v določenih aktivnostih sodelujejo tudi drugi partnerji, kot so inštituti, šole in drugi. Več na.

Končana lokalna delavnica za certificiranje v okviru projekta COMEIN

5. in 6. aprila 2013 smo v prostorih Celjskega mladinskega centra uspešno izvedli delavnico za certificiranje v okviru projekta COMEIN - Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Delavnice je vodila Juliyana Dobreva iz NMS, Bolgarija. Profesorji in učitelji, ki so se delavnice udeležili, so delili svoje izkušnje, pridobljene med procesom Coaching metodologije ter svoje znanje še podkrepili za izvedbo nadaljnih coachingov.

Foto: Mario Knapić

Predstavitev projekta COMEIN na UPI

Za nami je še ena uspešna predstavitev projekta COMEIN ali Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Predstavitev smo izvedli na Ljudski univerzi Žalec – UPI Žalec, javni instituciji, ki je odgovorna za izobraževanje odraslih. Upi Žalec omogoča usipnikom ponovno vključitev v izobraževalni sistem. Na informativnem srečanju 18.6.2013 smo razpravljali o možnostih nadaljnje uporabe razvite metodologije, predstavili smo projektne rezultate in razvoj samega projekta.

4 predstavitev projekta COMEIN

Za nami je še zadnja predstavitev projekta COMEIN ali Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Predstavitev smo izvedli v Celju,na voljo pa je bila vsem, ki jih zanima tovrstno področje. Na informativnem srečanju 26.9.2013 smo razpravljali o možnostih nadaljnje uporabe razvite metodologije, predstavili smo projektne rezultate in razvoj samega projekta.

Zaključna konferenca projekta COMEIN

Dne 03.09.2013 smo v Celju izvedli zaključno konferenco projekta COMEIN - Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah.

Celjski mladinski center je v letih 2011, 2012 in 2013 bil aktivno vključen v projekt COMEIN - Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah, podprt s strani programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije. Podprt razvojni projekt COMEIN, ki se je začel decembra 2011 in se bo končal konec letošnjega leta se nanaša na razvoj motivacije dijakov, da se učijo. Namen projekta je prispevati k preventivi predčasnega prenehanja šolanja (osipa) v Sloveniji, Bolgariji, Franciji, na Poljskem in v Turčiji z namenom usposobiti profesorje s potrebnim znanjem, veščinami in orodjem, da motivirajo mlade in jih navdušijo nad učenjem.
V okviru projekta smo izobrazili 15 profesorjev in učiteljev srednjih šol. Usposabljanje je bilo organizirano v Celjskem mladinskem centru in sicer v mesecu maju, juniju in septembru 2012. Usposobljeni profesorji in učitelji izvajajo coaching z dijaki in sicer kot dopolnilno delo v okviru rednega izobraževanja. Profesorji so z izvajanjem coachinga vključevali prvine le tega tudi v sam proces izobraževanja. Glede na odziv oz. feedback je viden napredek, predvsem pri dijakih, ki so trenutno v procesu coachinga ali so le ta srečanja zaključil in sicer lažje definirajo cilje in načrtujejo reševanja izzivov s povečanjem motivacijo za učenje. 

Na zaključni konferenci smo tako imeli možnost predstavitve širšega koncepta projekta z različnimi odločevalci, prestaviti njegove pozitivne učinke za izobraževalni sistem in vse njegove deležnike.

Več o projektu si lahko preberete na: www.comeincoach.eu

Zadnje srečanje partnerjev v projektu CoMeIn

Med 7 in 9. oktobrom se je Celjski mladinski center udeležil še zadnjega srečanja projektnih partnerjev v okviru projekta COMEIN – Coaching metodologija za učitelje in profesorje srednjih šol. Na sestanku smo preverili rezultate projekta, se udeležili delavnice preverjanja psihološke orientacije pri reševanju problemov ter se osredotočili na pripravo zaključnega poročila. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Še ena uspešna predstavitev projekta COMEIN

Za nami je še ena uspešna predstavitev projekta COMEIN ali Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Udeleženci / srednješolski učitelji iz Slovenije, ki so vključeni v projekt Učna podjetja, so se 16.10.2013 seznanili s projektom, projektnimi rezultati in z razvito metodologijo. Spoznavali so metode in razpravljali o možnosti vključevanja projekta v njihovo vsakdanje delo.

Več o projektu in projektnih rezultatih: http://www.comeincoach.eu/sl/gallery.htm

Projekt je sofinanciran s strani programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije.

 

CELJSKI MLADISNKI CENTER V PROJEKTU COMEIN - Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah

Celjski mladinski center je v konzorciju partnerjev iz Bolgarije, Poljske, Francije in Turčije med leti 2011 in 2013 aktivno sodeloval v razvojnem projektu COMEIN - Coaching metodologija za profesorje in učitelje v srednjih šolah. Cilj projekta, podprtega s strani programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije, je bil opremiti 75 učitelje in profesorje z orodji za neformalno učenje, z namenom, da bi mladinske pristope, ki smo jih razvili, vpeljali v svoje vsakdanje delo in tako zmanjšali odstotek osipnikov. V okviru projekta smo tako v Sloveniji usposobili 15 profesorjev in učiteljev. Usposabljanja v Sloveniji so bila organizirana v Celjskem mladinskem centru in sicer v mesecu maju, juniju in septembru 2012. V septembru so udeleženci usposabljanja imeli se možnost spoznati tudi z ostalimi partnerji v projektu (iz Turčije, Francije, Bolgarije, Poljske) in se seznaniti z delom profesorjev in učiteljev v partnerskih državah. Profesorji in učitelji so nato uporabljali razvito metodologijo v okviru rednega izobraževanja. Evalvacija kaže na viden napredek, saj so dijaki, ki so bili vključeni v proces lažje definirali cilje in načrtovali reševanja izzivov s povečanjem motivacijo za učenje. O projektu, pripravljenih priročnikih in o razviti metodologiji si lahko preberete na spletni strani projekta: tukaj.

Sonja Majcen, koordinator projekta za Slovenijo

Celjski mladinski center pri projektu »Youth in NETwork« v Bragi

Celjski mladinski center se je med 23.11.2013 in 29.11.2013 udeležil projekta aktivnost vzpostavljanja partnerstva »Youth in NETwork« v Bragi, Portugalska. Aktivnost je bila namenjena osebnem spoznavanju, projektnemu managementu,  spoznavanju programa Youth in Action in naštevanju obstoječih platform na katerih lahko poiščemo partnerje. Osnovna tema je bila brezposelnost mladih. Tako so bile aktivnosti usmerjene na pripravo ukrepov za izboljšanje situacije za mlade. Po skupinah smo pripravljali ideje, ki se lahko preko mladinskega dela oblikujejo v realne podjetniške izzive. Nastali so projekti »Fast and healthy, make your own business«, ki se nanaša na spoznavanje nacionalnih jedi in njihova priprava na bolj zdrav in ekonomičen način ter »Business brains«, katerega namen je povezati mlade z idejami pod skupno organizacijo, kjer se bodo ideje oblikovali v podjetniške poti.

Idejne reklame projekta Youth4future

Idejne reklame udeležencev maldinske izmenjave Youth4future

V času med 1.8. in 8.8. smo v Celjskem mladinskem centru gostili mlade med 19. in 25. letom. Udleženci so izkoristili odlične priložnosti za medkulturni dialog in krepili lastne kompetence.

S pomočjo delavnic, skupinskega dela, igranja vlog, razprav, združevanja osebnih izkušenj in znanja vseh udeležencev za razvoj konkretnih poslovnih načrtov so nastale odlične idejne reklame.

V fotografiji in reportažah boste videli kako so okrepili svoje podjetniške kompetence in z njimi iskali nove možnosti in dejavnosti, ki omogočajo zmanjševanje brezposelnosti mladih.

Youth4Future je bila zelo uspešna mladinska izmenjava 35 mladih iz Slovenije, Italije, Estonije, Poljske in Madžarske.

Projekt sofinancira program Erasmus+.


 

Kontaktni seminar v Zadru

Socialno podjetništvo - nove možnosti in priložnosti

Med 17. in 24. oktobrom je v Zadru potekal kontaktni seminar z naslovom: Social Entrepreneurship – The new Age of Business. Njegov glavni namen je bil vzpostaviti močna partnerstva med ustreznimi akterji na področju socialnega podjetništva med 9 partnerskimi državami: Romunijo, Turčijo, Estonijo, Slovenijo, Španijo, Poljsko, Anglijo, Makedonijo in gostiteljico Hrvaško. Domače barve so pod okriljem Celjskega mladinskega centra zastopali trije mladi Slovenci.

Teden je potekal v sproščenem vzdušju pod vodstvom izkušenega trenerskega para, ki je aktivno sooblikovanje vsebine ves čas prepuščal udeležencem seminarja. Tako je vsakdo na neprisiljen način lahko prispeval svoj košček mozaika, prav tako pa so se stkale povezave, ki morda na prvi pogled niso bile tako mogoče. Poleg spoznavanja teorije o socialnem podjetništvu in aktualnega stanja v posameznih državah, aktivne participacije s pripravo delavnic za izmenjavo (ne)formalnih veščin, so se predstavili tudi lokalni primeri dobrih praks v Zadru. Veliki finale sta predstavljala zadnja dva dneva, ko je celotna skupina razvijala nastavke za bodoče projekte oz. strateška partnerstva, ki jih ekipe že razvijajo naprej. Še posebej perspektiven je koncept za odprtje novega mladinskega hostla v španski Terrassi (v bližini Barcelone), ki bi pod upravljanjem obstoječega mladinskega centra in v okviru socialnega podjetja lahko oblikoval podobno zgodbo, kot jo že živi Celjski mladinski center.

Slovenska ekipa je svojo izkušnjo in občutke po končanem seminarju združila v sledeče vrstice:

Petra: “Seminar “Socialno podjetništvo – nova doba podjetništva” v Zadru me je navdihnil z raznolikimi interaktivnimi delavnicami, preko katerih smo pridobili osnovno znanje o socialnem podjetništvu, slišali izkušnje in ideje drugih ter delili poglede in zgodbe – tako poslovne kot osebne. Zelo me je navdušil t.i. dan “Open Space”, na katerem smo delavnice izvajali udeleženci – pridobila sem veliko idej, kako v timu krepiti neformalne vezi, zaupanje ter izboljšati komunikacijo in razumevanje. Seminar je ponudil tudi priložnost za razvoj podjetniških idej – sedaj imamo vsi udeleženci priložnost, da z nadaljnjim sodelovanjem, ideje tudi uresničimo. In vsakokrat me veseli, da lahko na mednarodnih seminarjih krepim svojo angleščino in “balkanščino” :)”

Jože: “Ob odhodu nisem imel pravega občutka kako se bo seminar v Zadru odvijal, samo po naslovu pa je bilo moč razbrati, da bodo predavanja na temo socialnega podjetništva. Ker se takšnega vrste seminarja še nikoli nisem udeležil, nisem imel občutka kako bo to potekalo, želel pa sem si pridobiti nove izkušnje in znanja ter podrobneje spoznati, delovanje socialnih podjetji, kako je urejena zakonodaja glede socialnega podjetništva v tujini, delovanja nevladnih organizacij, ki so urejena kot socialna podjetja, pridobiti nova znanja, vzpostaviti stik z ljudmi iz drugih držav ki delujejo v socialnem podjetništvu, izmenjati izkušnje, pogovoriti se o možnosti sodelovanja in spoznati nove prijatelje.

V Zadar smo pripotovali 17. oktobra 2106. Prvi dan je bil namenjen samo zbiranju udeležencev predstavitev organizatorjev in trenerjev, nato je sledilo spoznavanje ostalih udeležencev.

Naslednji dan smo pričeli z zajtrkom in nato so se pričeli seminarji/treningi. Na podlagi različnih primerov smo se vedno znova formirali v različne skupine in tako, vedno z novimi člani ekipe, reševali primere iz socialnega podjetništva, oblikovali predstavitve, predstavljali lastne organizacije, poslušali primere dobre prakse, obiskali pa smo tudi socialno podjetje ki našlo priložnost v pivovarski dejavnosti. Solastnica nam je tudi podrobneje predstavila zakaj se je odločila za odprtje socialnega podjetja in zakaj ravno ta dejavnost. Predstavila nam pa je tudi prepreke in izzive na poti od ustanovitve do zagona socialnega podjetja.

Trenerja sta res fantastično opravila svojo nalogo, saj sta znala vedno znova motivirati in ohraniti zbranost med poslušalci. Z veliko izkušnjami pa sta lahko z nami delila veliko praktičnih primerov, anekdot in zagat ter nas izzvala, da smo jih poizkusili rešiti na svoj način, nato pa smo jih skupaj pokomentirali, poiskali rešitve, na koncu pa je bila podana še rešitev v danem primeru.

Med predavanji smo imeli odmore katere se je izkoristilo za neformalna druženja in prijateljevanje, nenazadnje pa tudi za kosila in večerje. Ob večerih in ob prostih urah smo se kot ekipa odpravili še v mesto kjer smo si ogledali lokalne znamenitosti, in uživali v dobri družbi.

Od samega seminarja sem prejel ogromno novih pogledov, znanj in priložnosti, ki se dajo izkoristiti in seveda kar je najpomembneje veliko novih prijateljev. Zato je dan slovesa bil še toliko težji, saj je med nami nastala res pristna vez.”

Marta: “Raznolikost skupine, ki se je dan za dnem bolj povezovala in krepila, me je fascinirala že na samem začetku. Ker vsi udeleženci prihajamo z izkušnjami v (socialnem) podjetništvu na različnih nivojih in imamo raznovrstna profesionalna ozadja, je bilo jutranje vstajanje ob čudovitem ambientu, vsak dan znova vznemirljivo. Odkrivanje novih priložnosti, ki je spodbujalo kreativno mišljenje in kresanje različnih mnenj, nas je vsakič znova potiskalo izven cone udobja. Še posebej me je bogatila odprtost ljudi, način izražanja mnenj in globoko spoštovanje na vsakem koraku, kljub bogatemu kulturnemu ozadju. Želja, ustvariti nekaj novega in navdihujočega za skupnosti, ki nas čakajo doma, so vodile do izvrstnih rezultatov in spodbujale, da smo tudi svoj aktivni prosti čas namenili za iskanje skupnih rešitev. Ostale so močne vezi in ob slovesu smo se radostno poslovili z dobrimi željami – ‘Do naslednjič!’.”

Aware and Active

Med 25. in 27. Oktobrom 2017 je v M Hotelu v Ljubljani potekal pilotni dogodek »Laboratorij idej« z namenom koordinacije in izvedbe regionalnega dogodka v podporo izvajanju aktivnosti za povečanjem ozaveščanje mladih pri :
preprečevanju nasilne radikalizacije, spodbujanju demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva.
Cilj » laboratorija » pa je bil tudi povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost med mladimi.
Na dogodku se je poleg naše predstavnice Celjskega mladinskega centra, zbralo še  19 mladinskih delavcev iz vseh krajev Slovenije, ki bodo v prihodnosti sodelovali pri izvajanju dveh podobnih seminarjev naslednje leto, en na vzhodnem in en na zahodnem delu Slovenije.
 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Zavod CMLC