Splošni pogoji poslovanja

MCC Hostel (katerega lastnik je Zavod CMLC - Celjski mladinski center) oddaja sobe v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. Priporočena je seznanitev z vsebino splošnih pogojev pred potrditvijo rezervacije. Ob splošnih pogojih je za bivanje v MCC Hostlu veljaven tudi hišni red, ki je naveden zgoraj.

I. Pogodbeni partnerji
Pogodbena partnerja sta MCC Hostel in stranka. Če je za stranko oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva ta tretja oseba skupaj s stranko jamči MCC hostelu za vse obveznosti iz pogodbe. V primeru dvoma velja kot pogodbeni partner dajalca prenočišča naročnik, čeprav je storitev naročil za druge osebe, imensko imenovane ali neimenovane.

II. Področje veljavnosti
Naši SPP veljajo za pogodbe o najemni prepustitvi sob/ležišč pogodbenemu partnerju zaradi prenočevanja kakor tudi o vseh storitvah in dobavah, ki jih hostel opravi za stranko.

III. Sklenitev pogodbe
Pogodba je sklenjena, ko hostel prejme pisno naročilo stranke in rezervacija je veljavna, ko stranka pošlje potrdilo o plačilu vsote potrebne za rezervacijo. Hostel ni dolžan pisno potrditi rezervacijo sobe.

IV. Storitve in cene
1. Hostel je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je stranka rezervirala, ter uresničiti dogovorjene storitve. Hostel si pridržuje pravico, da v primeru preveč rezervacij gostu poskrbi ustrezno enako kvalitetno nastanitev v bližini.

2. Stranka se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih je izkoristila.

3. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene oz. ki niso v ponudbi (npr. uporabnost televizorja…).

4. V vse cene so vključeni davek na dodano vrednost in krajevne pristojbine.

5. Kot skupina se šteje skupina ljudi, ki šteje 10 ali več oseb.

V. Plačilo

Za vse storitve plača naročnik v naprej na transakcijski račun MCC Hostla, ob prihodu pa z gotovino ali s kreditno kartico. Stranka ob prijavi plača prijavnino in stroške rezervacije, ki znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v aranžmaju. Preostali del plača stranka ob prihodu, razen če je dogovorjeno drugače. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja stranka ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedala aranžma in se MCC Hostel ravna po določilih o strankini odpovedi aranžmaja. Rezervacija je potrjena, ko dobimo potrdilo o plačilu predujma.
Pri posebnih ponudbah (pavšalna cena, rezerviranje prostorov za skupino, silvestrovo, akcije ...) se stranki dogovorita za polog, ki pa se ob preklicu naročila ne vrne. Pri predčasnem odhodu ali rezerviranih storitvah, je treba plačati vso dogovorjeno ceno.
Dolžnik mora plačati račune hostla v desetih dneh od prejema računa, in sicer brez odbitka. Hostel ima pravico vsak čas razglasiti zapadlost nakopičenih terjatev ter zahtevati takojšnje plačilo. Sme tudi zaračunati stroške opominov in zakonsko določene zamudne obresti.
Hostel si pridržuje pravico, da pred prihodom gosta preveri njegovo kreditno kartico.
Bivanje z otroki: vsak otrok mora, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, imeti veljavne dokumente. Za starost otroka se šteje starost, ki jo bo otrok dosegel na dan pričetka storitve in ne starost, ki jo im na dan prjave.
Bivanje z domačimi živalmi: nastanitev v MCC Hostel z domačimi živalmi ni mogoča.

VI. Odstop stranke od pogodbe oz. odpoved aranžmaja
V vsakem primeru je treba odpoved opraviti v pisni obliki (po e-mailu). Pri odpovedi za skupine je stranka dolžna poravnati stroške MCC Hostla, kot so navedeni v drugem odstavku te točke Splošnih pogojev. V kolikor ni pisne odpovedi pogodbe je strankka dolžna plačati celoten pogodbeno dogovorjen znesek, kljub temu, da storitev ni koristila. Stranka je dolžna plačati tudi rezervirane postelje za goste, ki niso prispeli in jih ni odpovedala v rokih kot določa pogodba in/ali splošni pogoji. V kolikor ni drugače določeno v pogodbi, veljajo naslednji odpovedni pogoji:

Strošek odpovedi za individualne goste (v % cene rezervacije):

  • 7 - 2 dni pred prihodom…….30%
  • 1 dan pred prihodom…….... 70%
  • na dan prihoda………...…... 100% 

Strošek odpovedi za skupine (v % cene rezervacije):

  • 15 - 7 dni pred prihodom……. 50%
  • 7 - 2 dni pred prihodom……..  80%
  • na dan prihoda…………….…. 100% 

Za rezervacije ostalega (prehrana, predavalnice, ...), ki jih stranka odpove, veljajo naslednji odpovedni pogoji:

  • do 7 dni pred koriščenjem brezplačno
  • od 6 do 2 dni pred koriđčenjem 30 % dogovorjene cene
  • 1 dan pred koriščenjem 60 % dogovorjene cene

V kolikor ni pravočasno poravnano pogodbeno določeno predplačilo ima MCC Hostel pravico do odstopa od pogodbe. Prav tako ima MCC Hostel pravico odpovedi pogodbe, v kolikor obstajajo odprte terjatve iz preteklih rezervacij. MCC Hostel lahko odstopi od aranžmaja zaradi višje sile, kadar je rezervacija narejena na osnovi zavajajočih ali napačnih podatkov ali krštive splošnih pogojev.

VII. Odstop hostela od pogodbe
Če je s stranko pisno dogovorjeno, da lahko brez stroškov v določenem času odstopi od pogodbe, je hostel s svoje strani upravičen v tem času odstopiti od pogodbe, če se za pogodbeno rezervirane sobe zanimajo drugi ljudje in se stranka ne odpove pravici do odstopa od pogodbe, čeprav jo je hostel na to opozoril. Prav tako ima hostel pravico odstopiti od pogodbe, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma sme hotel odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin, za katere hostel ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredovala stranka).

VIII. Zagotovitev, prevzem in vrnitev sobe
1. Stranka nima nobene pravice, da se ji pripravi prav določena soba, čeprav se hostel potrudi, da bi upošteval strankine želje.

2. Rezervirana soba je stranki na voljo od 12. ure na dan, ki je bil dogovorjen kot dan njenega prihoda. Opozarjamo, da je recepcija odprta od 8.00 do 22.00 ure.

3. Na dan odhoda mora stranka do 10. ure zapustiti sobo in ključ oddati na recepciji. Če stranka ta čas prekorači, lahko hostel od nje zahteva plačilo 100 % nočitve.

4. Gostje, ki pridejo po 21. uri, morajo hostel o tem nujno obvestiti vsaj en dan vnaprej oz. na dan prihoda najkasneje do 12 ure, da se dogovorimo kako in na kakšen način bodo gostje prevzeli sobo.

5.Če želi stranka podaljšati bivanje , nas mora o tem obvestiti 24 ur pred dogovorjenim odhodom, storitve morajo biti poravnane pred podaljšanje storitve.

6. Če stranka zasede sobo in jo potem zapusti, ne da bi opravila nočitev, se ji zaračuna plačilo celotne nočitve.

7. Če stranka rezervira sobo za daljši čas in jo potem pred iztekom roka zapusti in zato ne poda tehtnega razloga, se ji zaračuna celotna vrednost nočitev za rezervirano obdobje, razen kadar jo zapusti pred iztekom roka zaradi višje sile ali bolezni.

IX. Jamstvo MCC Hostla
1. MCC Hostel jamči za svoje obveznosti s skrbnostjo dobrega gospodarja. Strankini zahtevki za odškodnino so izključeni (razen če gre za škodo, ki je nastala zaradi  naklepnega ali zelo grdega kršenja obveznosti). Če se pri storitvi pojavi motnja ali škoda, se bo MCC Hostel takoj, ko to odkrije ali ga zaradi tega nemudoma pograja stranka, potrudil, da jo odpravi. Stranka pa je s svoje strani dolžna prispevati k temu, da se motnja odpravi oziroma, da je možna škoda čim manjša.

2. Za stvari, ki jih je stranka prinesla s seboj, jamči MCC hostel v skladu z zakonskimi določili le v primeru, če je škoda povezana s kršitvijo dolžnosti s strani hostela. Priporočamo, da stranka shrani svoje dragocenosti v sefu hostla ter uporablja omarice za osebno prtljago. Hostel za odtujene stvari ne prevzema odgovornosti.

3. MCC Hostel tudi ne prevzema nobene odgovornosti za strankino vozilo, parkirano na dvorišču, parkirišču in tudi ne za njene, stvari, shranjene v vozilu.

4. MCC Hostel ne prevzema odgovornosti za predmete in storitve, ki si jih stranka naroči v Hostlu, razen če je bilo s stranko osebno in pisno dogovorjeno (npr. prevzem vstopnice za koncert, če prevzem ni bil prej natančno dogovorjen).

X. Reklamacije oziroma pritožbe
Vsaka stranka ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve. Stranka lahko vloži reklamacijo pisno v roku osem dni od dne, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da stranka zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, MCC Hostel le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije MCC Hostel ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter drugih zahtevkov. K pisnemu zahtevku mora stranka priložiti ustrezna potrdila o dejanskem stanju, na podlagi katerega stranka svoj zahtevek uveljavlja. MCC Hostel ne bo upošteval skupne reklamacije, ki jo podpiše več strank pogodbe iz ene reklamacijske zadeve. Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je  po krivdi MCC Hostla prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima stranka pravico do povrnitve stroškov največ v višini realne vrednosti neopravljenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, kadar ima MCC Hostel prvico do odpovedi ali do spremembe aranžmaja. MCC Hostel je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v osmih dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije. Dokler MCC Hostel ne poda odgovora, se stranka odreče posredovanja katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacije javnim medijem.

XI. Uporaba in varovanje pridobljenih podatkov
MCC Hostel vse pridobljene podatke o strankah varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da stranka z izpolnitvijo prijavnice pristaja na uporabo teh podatkov tudi za statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če stranka tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi aranžmaja.

XII. Obveznosti MCC Hostla
MCC Hostel mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese strank skladno z dobrimi navadami v turizmu. Stranki je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je hkrati odgovoren za morebiti nearelizirane ali le delno realizirane storitve. MCC Hostel izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali neareliziranih storitev nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Zavod CMLC